Takaisin edelliselle sivulle

Vaaratilanteista ilmoittaminen on ammattimaisen käyttäjän lakisääteinen velvoite

Vaaratilanteista ilmoittaminen on ammattimaisen käyttäjän lakisääteinen velvoite

30.10.2008

Vaaratilanteista ilmoittaminen on ammattimaisen käyttäjän lakisääteinen velvoite

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käyttäjän velvollisuus on ilmoittaa laitteen tai tarvikkeen käytön yhteydessä havaituista vaaratilanteista sekä valmistajalle että Lääkelaitokselle. Lääkelaitoksen vastaanottamien vaaratilanneilmoitusten määrä on kasvanut 20 % edellisvuodesta. Terveydenhuollon ammattimaisten käyttäjien – sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden tai yksittäisten ammattihenkilöiden – tekemien ilmoitusten määrässä ei kuitenkaan ole tapahtunut muutoksia.

Lääkelaitos on pyytänyt terveydenhuollon toimintayksikköjä ohjeistamaan sekä aktiivisesti kannustamaan henkilöstöään vaaratilanteista ilmoittamiseen.

Vaaratilanneilmoitusmenettelyllä edistetään potilaiden ja laitteiden käyttäjien turvallisuutta. Vaaratilannejärjestelmään tallennettujen tietojen avulla Lääkelaitos seuraa ja analysoi eri tuoteryhmiin kohdistuvia vaaratilanteita ja arvioi niistä aiheutuvia riskejä. On siis tärkeää, että myös ammattimaiset käyttäjät ilmoittavat aktiivisesti laitteita ja tarvikkeita koskevista vaaratilanteista.

Ilmoitusvelvollisuus on lakisääteinen. Ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella tai sähköisesti. Lomake ja tarkempi ohjeistus löytyvät Lääkelaitoksen verkkopalvelusta.

Lue lisää:

Lääkelaitoksen kirje ammattimaisille käyttäjille (24.10.2008, pdf)

Ilmoitus vaaratilanteesta

Lisätietoja:

Tomi Kauppinen, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4241

Jari Knuuttila, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4311

Päivi Nihtinen, rekisteröintiassistentti, p. (09) 4733 4332

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu