Sisältöjulkaisija

null Uusien potilaiden hoidon käynnistämistä olaratumabilla ei suositella

Uusien potilaiden hoidon käynnistämistä olaratumabilla ei suositella

23.1.2019

Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA) suosittelee, että uusien potilaiden hoitoa syöpälääke olaratumabilla ei aloitettaisi. 

Alustavat tutkimustulokset vaiheen 3 ANNOUNCE-tutkimuksesta1 osoittavat, että olaratumabi (kauppanimellä Lartruvo) yhdistettynä doksorubisiini- sytostaattiin ei pidentänyt pehmytkudossarkoomapotilaiden elossaoloaikaa verrattuna potilaisiin, jotka saivat pelkästään doksorubisiinia.

Käyttöaiheensa mukaisesti olaratumabi on tarkoitettu yhdessä doksorubisiinin kanssa pitkälle edennyttä pehmytkudossarkoomaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, jos parantava leikkaus- tai sädehoito ei ole mahdollinen eikä potilas ole saanut aiempaa doksorubisiinihoitoa.  Lääkevalmisteella on ns. ehdollinen myyntilupa Euroopan Unionin alueella vuoden 2016 marraskuusta lähtien ja lääke on myös Suomen markkinoilla.

Alustavien tutkimustulosten perusteella tutkimuksessa ei saavutettu ensisijaista päätetapahtumaa eli elossaoloajan pitenemistä eikä voitu myöskään osoittaa olaratumabin pidentävän tautivapaata elossaoloaikaa.  Uusia huolia lääkkeen turvallisuuden suhteen ei todettu.

Tutkimustulosten tarkemman analyysin ollessa parhaillaan meneillään, hoitava lääkäri voi harkita olaratumabi-hoidon jatkamista potilailla, joilla on ollut hyötyä hoidosta.

Potilaiden, jotka saavat hoitoa Lartruvo-lääkkeellä ja ovat huolestuneita tilanteestaan, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä saadakseen lisätietoja ja neuvoa hoidon jatkamisen suhteen.

Lisätietoa:

EMA:n tiedote 23.1.2019

***

[1] https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-000134-30

 

Lisätietoja antaa

  • Liisa Pylkkänen, ylilääkäri, p. 029 522 3465
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.