Takaisin edelliselle sivulle

Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

10.9.2015

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään seitsemän uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 65 uutta muuntohuumetta. Nyt luokiteltaville aineille ei ole tiedossa lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen.

Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö kielletyiksi ja vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain mukaisia lupia myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Luokiteltaessa aine kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi tulee sen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynti ja luovuttaminen kielletyksi. Aineiden hallussapito ja käyttö eivät kuitenkaan ole rangaistavia. Aineita saa maahantuoda ja varastoida perusteltuihin teollisiin ja tutkimuksellisiin käyttötarkoituksiin, mikäli selvitykset tuonneista ja aineiden käytöstä on ennakkoon ilmoitettu Fimeaan.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Fimea ehdotti nyt valvontaan otettuja aineita lisättäväksi joko huumausaineluetteloon tai kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon.

Aineet on myös pääosin raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheuttavia haittoja havaitaan Euroopassa. Aineet leviävät nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää.

Kyseiset valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan 28. syyskuuta 2015.

Muutokset huumausaineluetteloon

Huumausaineluetteloon lisätyt aineet ovat asetyylifentanyyli ja okfentaniili sekä viisi muuta terveydelle vaarallista ainetta 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP, 4-MeO-PCP, AB-CHMINACA sekä MDMB-CHMICA. Aineista 2-MeO-PCP on otettu valvontaan 3-MeO-PCP:n ja 4-MeO-PCP:n ns. paikkaisomeerina eikä sitä siis ole vielä havaittu väärinkäytössä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun terveydelle vaaralliseksi arvioidun aineen paikkaisomeeri luokitellaan Suomessa huumausaineeksi. Paikkaisomeerien luokittelu huumausaineeksi on tullut mahdolliseksi vasta vuoden 2014 lopulla tehdyn huumausainelain muutoksen myötä.

Huumausaineluetteloon lisätyt asetyylifentanyyli ja okfentaniili ovat synteettisia opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua, kipulääkkeenäkin käytettyä fentanyyliä. Opioidit aiheuttavat muun muassa mielialan muuttumista, euforiaa ja uneliaisuutta.

Nyt luokiteltavat fentanyylijohdannaiset voivat aiheuttaa hyvin pieninäkin annoksina kuolemaan johtavaa hengityksen lamaantumista, joten niitä on pidettävä erittäin vaarallisina. 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP ja 4-MeO-PCP ovat dissosiatiivisen fensyklidiinin eli PCP:n metoksijohdannaisia. Fensyklidiini on luokiteltu huumausaineeksi.

Aineiden on kuvattu aiheuttavan samankaltaisia vaikutuksia, joita ovat muun muassa aistiharhat sekä irrallisuuden tunne ympäristöstä ja omasta kehosta. AB-CHMINACA ja MDMB-CHMICA ovat synteettisiä kannabinoideja, joiden väärinkäyttöön liittyen on muualla Euroopassa raportoitu vakaviakin terveyshaittoja, kuten sairaalakäynteihin johtaneita myrkytyksiä sekä sekakäyttöön liittyneitä kuolemantapauksia. Nämä aineet muistuttavat vaikutuksiltaan kannabista, mutta ovat käyttäjälleen vaarallisempia.

Samalla huumausaineina pidettävien aineiden asetuksen muutoksella kymmenen jo Suomessa huumausaineena valvonnassa olevaa muuntohuumetta siirretään asetuksen eri liitteisiin, koska niitä aletaan valvoa YK:n yleissopimusten nojalla. Muutos perustuu maaliskuussa 2015 pidetyn YK:n huumausainetoimikunnan yleisistunnon päätökseen. Aineet ovat ensimmäiset uudet muuntohuumeet, jotka otettiin nyt laajaan kansainväliseen valvontaan yleissopimusten nojalla.

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykotrooppisten aineiden asetuksesta poistetaan kolme ainetta niiden siirtyessä valvontaan huumausaineina (asetyylifentanyyli, okfentaniili ja AB-CHMINACA).

Kuluttajamarkkinoilta kiellettävistä uusista 65 psykoaktiivisesta aineesta 37 kuuluu joko synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin, jotka ovat yleisin ryhmä kaikista muuntohuumeista. Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin vaikuttavia aineita, joiden käyttöannokset ovat usein pienempiä, jolloin ne ovat käyttäjälle helposti vaarallisempia. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Kolmanneksi suurin ryhmä nyt kiellettävistä aineista on fenetyyliamiinit eli huumausaineeksi luokitellun amfetamiinin sukuisia aineita. Niillä on päihdekäytössä hallusinogeenisiä ja piristäviä vaikutuksia.

Suomen huumausainelakia muutettiin vuoden 2014 joulukuussa siten, että lakiin lisättiin määritelmä kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Kaikki kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetuksella kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki niistä ole toistaiseksi osoittautuneet merkittävän vaarallisiksi. Aineista ei ole raportoitu sellaista tietoa, että niiden luokittelu huumausaineeksi Suomessa olisi perusteltua.

Alla on linkki niihin 65 aineeseen, jotka nyt lisättiin valvontaan.

Lue lisää:

Uudet kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (erillinen tiedosto, pdf)

Uusia muuntohuumeita lisätään huumausaineluetteloon (STM)

Asetus kieltää 65 uutta muuntohuumetta (STM)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014

Lisätietoja antaa

  • Ylitarkastaja, Katja Pihlainen, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.
Jaa tämä sivu