Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

12.11.2020

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään kymmenen uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 32 uutta ainetta ja poistetaan kahdeksan huumausaineluokituksen saavaa ainetta. Uusilla luokitelluilla aineilla ei ole lääkkeellisiä käyttötarkoituksia.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Fimea ehdotti nyt valvontaan otetuista uusista aineista kahta synteettistä opioidia, eli brorfiinia ja etatseenia, lisättäväksi huumausaineluetteloon ja 32 uutta ns. muuntohuumetta lisättäväksi luetteloon kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. Aineet on raportoitu seurattaviksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1971 yleissopimuksella otetaan tämän lisäksi kansainväliseen valvontaan huumausaineena kaksi Suomessa jo valvonnassa ollutta huumausainetta sekä kahdeksan uutta huumausainetta.

Valtioneuvoston asetuksien muutokset tulevat voimaan 21. joulukuuta 2020.

Muutokset huumausaineluetteloon

Muut kahdeksan uutta huumausainetta on päätetty YK:n huumausainetoimikunnassa maaliskuussa 2020. 

Vuoden 1971 yleissopimuksen luetteloihin lisätään yksi hallusinogeeni, neljä synteettistä kannabinoidia ja kolme synteettistä stimulanttia (DOC, AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4F-MDMB-BINACA, 4-CMC, N-etyyliheksedroni ja α-PHP). 

Uusien aineiden lisäksi tuolloin päätettiin myös ottaa kaksi jo Suomessa huumausaineina valvonnassa ollutta ainetta kansainväliseen valvontaan (flualpratsolaami ja etitsolaami), joten ainoastaan näiden paikka samassa asetuksessa muuttuu.

Huumausaineina valvotaan jatkossa seuraavia uusia aineita: 

 • Brorfiini
 • Etatseeni
 • DOC
 • AB-FUBINACA
 • 5F-AMB-PINACA
 • 5F-MDMB-PICA
 • 4F-MDMB-BINACA
 • 4-CMC
 • N-etyyliheksedroni
 • α-PHP

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Asetukseen (1130/2014) kuluttajamarkkinoilta kielletyistä aineista lisätään 32 uutta ainetta

Asetuksesta poistetaan edellä yleissopimukseen lisäämisen kautta huumausaineluokittelun saaneet kahdeksan ainetta (DOC, AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-F-MDMB-BINACA, 4-CMC, N-etyyliheksedroni ja α-PHP). 

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen. 

Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö. 

Nämä tulevat vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain ja huumausaineiden lähtöaineita koskevien asetusten mukaisia lupia myöntää Fimea.

Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen aineiden valmistus, tuonti Suomen alueelle, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty.

Lue lisää aiheesta

Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2020

Huumausainepolitiikka (STM)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008, Finlex)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014, Finlex)
 

Lisätietoja antaa

 • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
 • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.