Sisältöjulkaisija

null Uusia määräaikaisia erityislupia eläinlääkkeille

Uusia määräaikaisia erityislupia eläinlääkkeille

9.4.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on myöntänyt kuudelle valmisteelle uuden määräaikaisen erityisluvan 1. huhtikuuta 2014 alkaen. Määräaikainen erityislupa voidaan myöntää valmisteelle, jolla ei ole myyntiluvallista vaihtoehtoa. Muita syitä määräaikaiselle erityisluvalle voi olla muun muassa käyttötarpeen kiireellinen luonne tai tarpeen laajuus.

Määräaikainen erityislupa tarkoittaa, että eläinlääkäri voi tilata valmistetta eläinlääkintää varten tukusta ilman erillistä, omaa erityislupamenettelyä. Määräaikainen erityislupa on voimassa vuoden, jonka jälkeen se voidaan uudistaa harkinnan mukaan.

Uudet määräaikaiset erityisluvat on myönnetty seuraaville valmisteille:

 

  • Apomorphin 10 mg/ml injektioneste
  • Ful-Glo 1 mg silmälamellit
  • Hibiscrub 4 % liuos iholle
  • Imizol 85 mg/ml injektioneste
  • Tribrissen forte vet 333 + 67 mg/g esisekoite lääkerehua varten
  • Viokase-V jauhe

Lue lisää:

Määräaikaiset eläinten erityislupavalmisteet 1.4.2014 (pdf)

Tarpeelliset eläinlääkkeet, joilla ei ole myyntilupaa
 

Lisätietoa:

Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, puh. 029 522 3394

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.