Takaisin edelliselle sivulle

Uusi huumausainelaki lisää Lääkelaitoksen valvontavastuuta

Uusi huumausainelaki lisää Lääkelaitoksen valvontavastuuta

29.8.2008

Uusi huumausainelaki lisää Lääkelaitoksen valvontavastuuta

Uusi huumausainelaki (373/2008) sekä huumausaineina pidettäviä aineita ja niiden valvontaa koskevat asetukset tulevat voimaan 1.9.2008. Tämän myötä Lääkelaitoksen vastuu huumausainevalvonnasta kasvaa.

Lainsäädännön uudistuksen tavoitteena on huumausainevalvonnan tehostaminen. Tavoitteeseen pyritään ottamalla käyttöön uusia lupa- ja ilmoitusmenettelyitä ja tehostamalla huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden eli lähtöaineiden valvontaa sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi huumausaineita käsittelevien toimijoiden vastuut ja velvollisuudet määritellään laissa aiempaa täsmällisemmin.

Huumausainevalvonta on osa Lääkelaitoksen laajaa lääkkeisiin liittyvää valvontaa. Lääkelaitos on vahvistanut voimavarojaan vastatakseen uusien valvontatehtävien asettamiin haasteisiin.

Lue lisää:

Huumausainevalvonnan monet ulottuvuudet (TABU 4/2008)

Huumausaineina pidettävistä aineista ja niiden valvonnasta annettiin asetukset (STM:n tiedote 215/2008)

Asetukset on annettu 28.8.2008 ja ne julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa (www.finlex.fi)

Lisätietoja:

Sami Paaskoski, yliproviisori, p. (09) 4733 4204

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu