Sisältöjulkaisija

null Uudistuksia Kansalaisen lääketieto -osiossa

Uudistuksia Kansalaisen lääketieto -osiossa

22.10.2020


Fimean verkkosivujen Kansalaisen lääketieto -osio on julkaistu kauttaaltaan uudistettuna, myös ruotsin- ja englanninkielisinä.

Ymmärrettävämpää ja selkeämpää sisältöä

Uudistuksessa on pyritty helpottamaan kansalaisen tiedonhakua luomalla kokonaan uusi, entistä palvelevampi sisältörakenne. Eri aihepiirit ryhmiteltiin uudelleen loogisemmin, tarkistettiin otsikointeja ja poistettiin toistoa. Kaikkia tekstejä selkiytettiin ymmärrettävämmiksi ja luettavammiksi. Myös uutta visualisointia lisättiin tarkoituksenmukaisiin kohtiin.

Kokonaan uusia sisältöjä tuotettiin muun muassa lääkkeiden saatavuudesta. Osa turvalliseen ja oikeaan lääkehoitoon liittyvästä materiaalista on siirretty osioon myös kesäkuun lopulla suljetuilta Lääkehoidon päivän verkkosivuilta. Sisällöntuotantoa ja muokkausta ovat tehneet Fimean omat aiheiden asiantuntijat.

Potilasjärjestöt mukana kehittämisideoin

Kimmoketta Kansalaisen lääketieto-osion läpikäyntiin saatiin jo keväällä Fimean potilasneuvottelukunnan ensimmäisessä kokouksessa. Kehittämisen tueksi haettiin kesän aikana potilasjärjestöiltä ja potilailta näkemyksiä tärkeistä sisällöistä ja kehittämiskohteista vanhoilla verkkosivuilla.

Kiitos kaikille prosessiin osallistuneille palautteistanne ja kommenteistanne.

Tutustu uudistettuun osioon Fimean verkkosivuilla. 

Lisätiedot ja palautteet: viestinta@fimea.fi