Sisältöjulkaisija

null Uudella sovelluksella voit tarkastella lääkkeiden kustannuksia eri alueilla

Uudella sovelluksella voit tarkastella lääkkeiden kustannuksia eri alueilla

14.12.2021

Helppokäyttöisellä sovelluksella saat tilannekuvan niistä lääkkeistä, joiden kustannukset ovat kasvaneet ja vähentyneet eniten.

Kela ja Fimea ovat julkaisseet Kelan reseptitiedostoon ja Fimean tukkumyyntirekisterin tietoihin perustuvan sovelluksen lääkkeiden kustannusten tarkasteluun. Sovelluksen avulla lääkekustannusten kehittymistä voi tarkastella koko maan tai alueellisella tasolla. Se sisältää tiedot sekä avo- että laitoshoidossa käytetyistä lääkkeistä.

Sovellus on avoin kaikille ja sen käyttö on maksutonta. Sovellus on tarkoitettu lääkealan viranomaisille, arviointi- ja lääkehankintatyötä tekeville sekä kaikille lääkealan toimijoille. Sen tarjoamaa tietoa voi käyttää esimerkiksi tunnistamaan lääkkeitä, joiden kustannuskehitykseen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Sovellus mahdollistaa myös tietojen alueellista vertailua.   

– Yksi lääkeasioiden uudistuksen tärkeä tavoite on tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen. Kelan ja Fimean yhteistyön tavoitteena on olemassa olevan datan jalostaminen merkitykselliseksi tiedoksi. Tarkoitus on mahdollistaa lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa kehittämistä, johtamista, valvontaa ja ohjausta sekä kansallisesti että tulevilla hyvinvointialueilla. Nyt julkaistu sovellus on askel kohti nykyistä kattavampaa ja laadukkaampaa tietopohjaa ja tilannekuvaa. Yhteistyömme tämän ja uusien sovellusten ja ilmiöpohjaisten raporttien kehittämisen parissa jatkuu, kertoo Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.

Nyt julkaistu sovellus toimii vuosien 2017–2020 tietojen perustella. Vastaisuudessa tiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Lääkesovellus löytyy osoitteesta laaketieto.kela.fi

Lisätietoja antaa

  • lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo, Fimea, puh. 029 522 3517, etunimi.sukunimi@fimea.fi
  • erikoistutkija Terhi Kurko, Kela, puh. 050 521 9905, etunimi.sukunimi@kela.fi