Sisältöjulkaisija

null Useat tieteelliset komiteat ja työryhmät kokoontuivat Helsingissä marraskuussa

Useat tieteelliset komiteat ja työryhmät kokoontuivat Helsingissä marraskuussa

12.12.2019

Fimea emännöi marraskuussa useita Euroopan lääkevalvontaverkoston tieteellisten komiteoiden EU-puheenjohtajuuskauden kokouksia Helsingissä.

Fimea ja Ruokavirasto isännöivät yhdessä WGEO:n kokouksen Helsingissä

Working Group of Enforcement Officers (WGEO) on Euroopan lääkevirastojen päälliköiden (HMA) alainen yhteistyöverkosto, johon kuuluu lääkevirastojen ja elintarviketurvallisuusviranomaisten edustajien lisäksi poliisin ja tullin edustajia. Työryhmä keskittyy lääkkeiden laittomaan valmistukseen, jakeluketjuun, ja laittomaan myyntiin internetissä, muuhun lääkerikollisuuteen, lääkeväärennöksiin liittyviin ilmiöihin ja uhkiin sekä eläinten lääkintään liittyviin laittomuuksiin.

Työryhmä kokoontui 10.–13.11.2019 Helsingissä Fimean ja Ruokaviraston yhteistyössä järjestämään Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokoukseen. Kokoukseen osallistui lähes 100 edustajaa.

Kolmipäiväinen kokous päättyi käytännön harjoitukseen, jossa paneuduttiin riskien viestimiseen eri esimerkkitapauksissa.

Lisätietoja:

Sami Paaskoski, yliproviisori, Fimea, p. 029 522 3237
Henrietta Helin, Ruokavirasto, henrietta.helin-soilevaara@ruokavirasto.fi
 

IT-johtajat ja CMDh yhteiskokouksessa

IT-johtajien ja tunnustamis- ja hajautetun myyntilupamenettelyn koordinointiryhmän (CMDh) yhteiskokous järjestettiin 18.–20.11.2019. Kokouksessa oli noin 85 osallistujaa.

IT-johtajien agendalla esillä olivat erityisesti tuleva EU:n lääkevalvontaverkoston strategia ja sen edellytykset IT:lle. Käynnissä olevat IT-järjestelmähankkeet käsiteltiin, kuten sähköinen lääketieto (ePI), ja uusia, alkavia projekteja suunniteltiin, mm. uuden eläinlääkelainsäädännön ja kliinisten lääketutkimusten tarpeisiin.

CMDh:n omassa osiossa aiheita olivat muun muassa saatavuuteen, lääkinnällisiin laitteisiin ja biosimilaareihin liittyvät teemat sekä Fimean esittelemä Lääke75+ -tietokanta.

Euroopan lääkevirastojen päälliköiden (HMA) alaiset työryhmät (in English)

Lisätietoja:

IT-johtajat:
Jaakko Hartikka, tietohallintopäällikkö, p. 029 522 3619

Tunnustamis- ja hajautetun myyntilupamenettelyn koordinointiryhmä:
Pauliina Ikäheimo, ylilääkäri, p. 029 522 3334
Päivi Jutila, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3365

Harvinaislääkkeet, lasten lääkkeet ja ATMP-valmisteet esillä yhteisessä kokouksessa

Euroopan lääkeviraston alaiset Lastenlääkekomitea (PDCO), Harvinaislääkekomitea (COMP) ja Pitkälle kehittyneiden terapioiden komitea (CAT) kokoontuivat strategiseen EU-puheenjohtajuuskauden yhteiskokoukseen 20.–22.11.2019.

Tavoitteena oli tutustua syvällisemmin eri komiteoiden toimintaan ja keskustella yhteisistä haasteista harvinaislääkkeiden, lasten lääkkeiden ja kehittyneiden terapioiden valmisteiden arvioinnissa ja markkinoille pääsyssä. Kokouksessa kuultiin myös selvityksiä näiden lääkkeiden saatavuudesta Pohjoismaissa ja eri EU-jäsenmaissa.

Lisäksi Lastenlääkekomitea tutustui uuteen lasten sairaalaan ja sen lapsia ja perheitä huomioiviin käytäntöihin osana omaa kokousohjelmaansa.

Euroopan lääkeviraston alaiset komiteat ja työryhmät (in English)

Lisätietoja:

Lastenlääkekomitea:
Ann Marie Tötterman, erikoistutkija, p. 029 522 3351
Pia Annunen, ylilääkäri, p. 029 522 3460

Harvinaislääkekomitea:
Karri Penttilä, ylilääkäri, p. 029 522 3420

Pitkälle kehittyneiden terapioiden komitea:
Heli Suila, erikoistutkija, p. 029 522 3019
Olli Tenhunen, ylilääkäri, p. 029 522 3462

EU:n lääkevirastojen päälliköt HMA II -kokouksessa

EU:n lääkevirastojen päälliköt (Heads of Medicines Agencies, HMA) kokoontuivat 27.–29.11. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden toiseen kokoukseen Leville Kittilään.

Agendalla oli muun muassa verkoston strategia, lääkkeiden saatavuus, Brexit sekä muita lääkkeitä koskevia ajankohtaisia asioita, kuten big data ja yhteisen sähköisen pakkausselosteen valmistelu. Suomen teemoista esillä olivat lääkekasvatussivusto ja Lääke 75+ -tietokanta. Kokoukseen osallistui lääkevirastojen päälliköiden lisäksi Euroopan lääkeviraston johtoa ja Euroopan komission edustajia.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, ylijohtaja, p. 029 522 3100
Esa Heinonen, johtaja, p. 029 522 3310

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi