Sisältöjulkaisija

null Tutkinto puuttui kahdelta farmaseuttina toimineelta

Tutkinto puuttui kahdelta farmaseuttina toimineelta

2.2.2012

Tutkinto puuttui kahdelta farmaseuttina toimineelta

Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan laillistamisten selvittelyn yhteydessä on löytynyt kaksi farmaseuttina toiminutta henkilöä, joilla ei ole ollut ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavaa tutkintoa ja laillistusta farmaseutiksi. Henkilöitä ei ole kirjattu Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (Terhikki-rekisteri).

Molemmat henkilöt ovat suorittaneet kotimaassa farmasian opintoja, mutta opinnot ovat jääneet kesken. Kummallakin heistä oli voimassa oleva työsuhde apteekkiin, mutta molemmat ovat olleet viime aikoina vanhempain-/ opintovapaalla.

Fimea edellytti välittömästi asiasta tiedon saatuaan molemmilta apteekeilta lisäselvityksiä ja riskinarviota, millaisia lääketurvallisuusriskejä henkilöiden toiminnasta on mahdollisesti apteekkien asiakkaille aiheutunut.

Apteekkareiden antamissa selvityksissä ei ole tullut esille, että henkilöiden toiminnasta apteekeissa olisi aiheuttanut lääketurvallisuusriskiä asiakkaille. Fimea katsoo kuitenkin, että asiakkaan oikeus farmaseuttisen asiantuntijan palveluun ja laadukkaaseen lääkeneuvontaan on jäänyt näissä tapauksissa toteutumatta lääkelainsäädännön tarkoittamalla tavalla.

Apteekit on velvoitettu jatkossa tarkistamaan henkilökuntansa pätevyydet aina rekrytointitilanteessa Terhikki-rekisteristä. Myös Fimea tulee kiinnittämään valvonnassaan erityistä huomiota apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan rekrytointimenettelyihin tämän kaltaisten ongelmien välttämiseksi.

Molempien esille tulleiden tapausten tutkinta jatkuu poliisin toimesta.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, p. (09) 4733 4210

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.