Sisältöjulkaisija

null Tutkimustieto hyötykäyttöön! – Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia vuosille 2018–2022 on julkaistu

Tutkimustieto hyötykäyttöön! – Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia vuosille 2018–2022 on julkaistu

28.3.2018

Juuri julkaistun Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategian tavoitteena on edistää monitieteistä tutkimusta ja lisätä tutkimustiedon hyötykäyttöä rationaalisen lääkehoidon toimeenpanossa.

Strategia kuvaa laajasti tutkimustarpeita lääkehuollon rakenteiden ja toimintaedellytysten, lääkitysturvallisuuden varmistavan lääkehoitoprosessin sekä lääkkeiden käytön, lääkehoidon vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Lisäksi tutkimusstrategiassa kuvataan tutkimuksen nykytilaa ja esitetään useita keinoja tutkimusedellytysten parantamiseksi.

Tutkimusstrategia laadittiin osana hallitusohjelman rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa ja se julkaistiin yhdessä muiden toimeenpano-ohjelmassa laadittujen raporttien kanssa.

Ilmoittaudu rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkostoon ja vastaa kyselyyn 13.4.2018 mennessä

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston toiminta käynnistettiin seminaarissa marraskuussa 2017. Tutkimusverkoston toiminta perustuu Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategiaan. Toiminnan keskiössä tulee olemaan rationaalisen lääkehoidon tutkimusedellytysten parantaminen.

Tutkimusverkoston toiminnan käynnistämiseksi toteutetaan verkkokysely, jonka tavoitteena on koota tutkimusverkostosta kiinnostuneiden tutkijoiden näkemyksiä siitä, millainen toiminta palvelisi parhaiten rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen tekemistä ja yhteistyötä Suomessa. Kyselyssä voi myös ilmoittautua mukaan tähän kaikille avoimeen tutkimusverkostoon.

Vastaa kyselyyn 13.4.2018 mennessä (linkki kyselyyn)

Verkosto on avoin, ja siihen voi ilmoittautua myös jatkossa sähköpostitse tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttilalle. Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste muodostuvasta Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto -rekisteristä löytyy Fimean verkkosivulta.

Lue lisää:

Tutkimustieto hyötykäyttöön: Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia 2018–2022 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman julkaisut ja raportit (STM)

STM tiedote 20.3.2018: Järkevä lääkehoito kuuluu kaikille

Fimean ylläpitämien rekisterien rekisteriselosteet

 

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi