Sisältöjulkaisija

null Tutkimus lääkärien lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä on käynnistynyt uudelleen

Tutkimus lääkärien lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä on käynnistynyt uudelleen

9.3.2021

Lääkärien lääkehoitopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä kartoitetaan kyselyllä. Lääkäreillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana vaikuttamassa lääkehoidon työvälineiden, käytäntöjen ja järjestelmien kehittämiseen!

Kysely lähetetään sähköpostitse lähes joka toiselle kliinikolle

Lääkäriliitto lähettää 9.3.2021 jäsenilleen sähköpostitse kutsun osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen on kutsuttu mukaan noin joka toinen kliinisillä aloilla työskentelevistä lääkäreistä. Kyselyyn voi vastata sähköisesti sähköpostiin tulevan linkin kautta tai myöhemmin lähetettävällä paperilomakkeella.

Tutkimus kartoittaa mm. kuinka paljon potilaat esittävät toiveita ja vaatimuksia lääkkeiden suhteen, missä määrin lääkkeiden uusimista tehdään potilasta kohtaamatta ja mitä tekijöitä tällöin huomioidaan, ja mikä on Kannan reseptikeskuksen ja digitaalisten päätöksentukien rooli. Tuloksia hyödynnetään lääkkeiden määräämiseen liittyvien työvälineiden, käytäntöjen ja järjestelmien kehittämisessä.

Tiedonkeruu aloitetaan nyt kokonaan uudelleen

Viime keväänä tutkimus päädyttiin sulkemaan pian aloituksen jälkeen, koska koko terveydenhuolto päätyi kaikille uuden haastavan tilanteen eteen koronaviruksen myötä.

- Kiitos teille, jotka ennätitte tuolloin vastata. Kyselyä on muokattu kommenttienne perusteella. Toivomme, että vastaatte myös tähän uuteen kyselyyn.

Tutkimus on Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyöhanke, jota Kela rahoittaa. Tutkimuksen alustavat tulokset julkaistaan kesällä 2021.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Sic! 1-2/2020: Kyselytutkimus kartoittaa lääkkeiden määräämiseen liittyviä tekijöitä

 

Lisätietoja antaa

  • Jani Ruotsalainen, tutkija, p. 029 522 3533
  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi