Sisältöjulkaisija

null Tutkimus iäkkäiden lääkehoidon moniammatillisesta arvioinnista alkaa

Tutkimus iäkkäiden lääkehoidon moniammatillisesta arvioinnista alkaa

30.1.2015

Iäkkäiden ihmisten kotihoidon tukemiseen tarvitaan uusia vaikuttavia keinoja. Moniammatillisesti tehtävä lääkehoidon arviointi voisi olla yksi tapa edistää iäkkäiden turvallista kotona asumista. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa tutkimusta, jossa selvitetään, miten moniammatillisesti tehtävä lääkehoidon arviointi vaikuttaa iäkkään potilaan toimintakykyyn, sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden ja lääkkeiden käyttöön sekä kustannuksiin.

Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) -hanketta koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, joka toteuttaa hankkeen yhdessä muun muassa Itä-Savon sairaanhoitopiirin sekä Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen kanssa. Tutkimus on juuri käynnistynyt, ja alustavia tuloksia saadaan loppuvuodesta 2015.

Hankkeeseen kuuluu kontrolloitu satunnaistettu tutkimus, jossa selvitetään Itä-Savon sairaanhoitopiirissä kehitetyn moniammatillisen toimintamallin hyötyjä. Lääkehoitoja yhdessä arvioivaan moniammatilliseen tiimiin kuuluvat sairaanhoitaja, lääkäri ja farmasian ammattilainen. Tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi voidaanko moniammatillisella arvioinnilla helpottaa iäkkäiden kotona selviytymistä tai vähentää potilaan lääkekustannuksia, päivystyskäyntejä tai hoitojaksoja laitoshoidossa.

Hankkeessa laaditaan myös kirjallisuuskatsaus hyvistä moniammatillisen yhteistyön kansainvälisistä malleista. Huhtikuussa 2015 julkaistava katsaus tukee Fimean kokoaman moniammatillisen verkoston laatimaa kansallista ohjeistusta, joka julkaistaan vuoden 2015 lopussa.

Hanke tukee valmisteilla olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista, jossa tavoitteina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoistason palvelujen integraatio sekä eri toimijoiden yhteistyö.

Lue lisää:

Moniammatillinen verkosto lääkehoitojen järkeistämiseksi

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, STM, p. 0295 163 391, etunimi.sukunimi@stm.fi

kehittämispäällikkö Antti Mäntylä, Fimea, p. 029 522 3519, etunimi@sukunimi@fimea.fi

(STM:n verkkouutinen 30.1.2015)