Takaisin edelliselle sivulle

Tutkijakoordinaattorin virka (hakuaika päättyy 16.7.)

Tutkijakoordinaattorin virka (hakuaika päättyy 16.7.)

21.6.2007

Tutkijakoordinaattorin virka (hakuaika päättyy 16.7.)

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

Myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi:

Tutkijakoordinaattorin virka

Tutkijakoordinaattorin tehtävänä on lääkevalmisteiden myyntilupa-, muutos- ja uudistamishakemusten käsittely osana myyntilupamenettelyiden hakemusprosesseja sekä tiettyjen muutostyyppien farmaseuttinen arviointi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan moniammatillisessa asiantuntijatyöyhteisössä
  • halukkuutta toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseen
  • valmiutta kansainväliseen toimintaan
  • organisointi- ja yhteistyökykyä
  • kokemus myyntilupa-asioista katsotaan hakijalle eduksi.

Tutkijakoordinaattorin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 8, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2614,90 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antaa tarvittaessa jaostopäällikkö Pirjo Laitinen-Parkkonen, puhelin (09) 4733 4411, sähköposti pirjo.laitinen-parkkonen@laakelaitos.fi.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon viimeistään maanantaina 16.7.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

 

Jaa tämä sivu