Sisältöjulkaisija

null Turvallinen lääkehoito-oppaan sidosryhmien tietotarpeita kartoitetaan puhelimitse 23.4.2020

Turvallinen lääkehoito-oppaan sidosryhmien tietotarpeita kartoitetaan puhelimitse 23.4.2020

8.4.2020

Koronavirustilanteen vuoksi Turvallinen lääkehoito-oppaan päivitysprosessin osana valmisteltu työpaja on peruttu. Työpajan sijaan sidosryhmien tietotarpeita kartoitetaan erillisellä puhelinajalla 23.4.2020 klo 12 - 16. Projektityöryhmän tavoitteena on näin varmistaa, että uusi Turvallinen lääkehoito-opas antaa jatkossa selkeitä vastauksia kentän kysymyksiin.

Teemana puhelinajalla on lääkehoidon osaaminen ja sen varmistaminen lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä.

Toivomme kuulevamme kentän tietotarpeet seuraavista toiminta- ja työyksikköjen lääkehoitoprosessiin liittyvistä aihepiireistä:

  • eri työntekijäryhmiltä edellytetty lääkehoidon osaaminen
  • lääkehoitoon perehdyttäminen
  • lääkehoidon osaamisen varmistaminen, mukaan lukien lupakäytännöt
  • lääkehoidon osaamisen yleinen kehittäminen
  • työntekijäryhmien vastuut, velvollisuudet ja työnjako.

Kuulemme mielellämme myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä lääkehoidon osaamisen varmistamisessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi tietotarpeita toivotaan kuultavaksi myös ammattilaisilta muista lääkehoitoa toteuttavista toiminta- ja työyksiköistä. Keskustelujen pohjalta työryhmä laatii Turvallinen lääkehoito-oppaan osiot, jotka käsittelevät lääkehoidon osaamista, sen varmistamista ja kehittämistä osana toimivaa lääkehoidon prosessia. Työryhmä hyödyntää päivityksessä myös lokakuussa 2019 kerättyjä sidosryhmäkyselyn tuloksia.

Puhelinpäivystäjinä toimivat projektiryhmän jäsenistä Fimean projektivastaavat sekä asiantuntijat Valvirasta ja AVI:sta (katso yhteystiedot alta).

Työpaja 12.3.2020 lääkehoitoprosessien johtamisesta

Turvalliseen lääkehoitoprosessiin ja sen johtamiseen liittyvä työpaja järjestettiin Helsingissä 12.3.2020, ja siihen osallistui lähes 20 edustajaa eri sidosryhmistä ja eri organisaatioista.

Työpajan tavoitteena oli hahmottaa lääkehoitoa toteuttavien organisaatioiden lääkehoidon prosesseihin liittyviä kipupisteitä ja löytää niihin ratkaisuehdotuksia erityisesti lääkehoitoprosessin johtamisen näkökulmasta. Työpajassa käydyn keskustelun pohjalta laaditaan oppaaseen lääkehoitoprosessin johtamiseen liittyvä osio. Tietosisältöjen laatimisessa projektiryhmä huomioi myös lokakuun 2019 sidosryhmäkyselyn tuloksia.

Uuden oppaan ensimmäinen luonnos lausuntokierrokselle ennen juhannusta

Toistaiseksi Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitys etenee ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on julkaista ensimmäinen luonnos uudesta oppaasta lausuntokierrokselle kesän 2020 aikana.

Lisätietoja puhelinaikaan liittyen:

Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, Fimea
etunimi.sukunimi@fimea.fi, p. 029 522 3540

Soittoihinne vastaavat projektityöryhmän jäsenet:

Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, Fimea
p. 029 522 3540, etunimi.sukunimi@fimea.fi

Päivi Ruokoniemi, projektipäällikkö, Fimea
p. 029 522 3442, etunimi.sukunimi@fimea.fi

Paula Hevosmaa, AVI
p. 029 501 6082, etunimi.sukunimi@avi.fi

Irja Hemmilä, Valvira
p. 029 520 9531, etunimi.sukunimi@valvira.fi

Ensisijaisesti suosittelemme yhteyden ottamista puhelimitse. Mikäli tavoittelemasi henkilön puhelin on varattu etkä pääse läpi, voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse. Valitettavasti emme voi kuitenkaan vastata kaikkiin sähköposteihin.