Takaisin edelliselle sivulle

Tulevaisuus asettaa uusia vaatimuksia apteekkien tietoturvalle

Tulevaisuus asettaa uusia vaatimuksia apteekkien tietoturvalle

31.7.2007

Tulevaisuus asettaa uusia vaatimuksia apteekkien tietoturvalle

Lääkemääräyksen tiedot ovat luonteeltaan arkaluontoisia henkilötietoja ja potilaiden tietosuojan toteutumiseen ja asiakastietojen käsittelyyn onkin apteekeissa kiinnitetty erityistä huomiota. Näiden tietojen turvallinen käsittely tulee apteekeissa korostumaan entisestään siirryttäessä sähköiseen lääkemääräykseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten ja yksityisten palvelujen antajien ja järjestäjien tulee lain mukaan huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta, eheydestä sekä tietojen ja aineistojen asianmukaisesta hävittämisestä. Apteekeissa lakisääteisiä rekistereitä ovat nykyisin lähinnä lääkelakiin perustuva reseptipäiväkirja ja sairausvakuutuslain perusteella kerättävät tiedot korvattavista lääkeostoista.

Huhtikuun 2007 alussa voimaan tulleen sähköistä lääkemääräystä koskevan lain mukaan apteekkarin tulee antaa kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista. Apteekkarin tulee myös huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta potilastietoja käsiteltäessä. Laki määrää myös, että apteekilla on oltava lain seuranta- ja valvontatehtävää varten nimettynä erityinen tietosuojavastaava. Uusi lakiin perustuva vaatimus edellyttää kattavan apteekkia koskevan tietoturvallisuussuunnitelman laatimista ja toimeenpanemista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköjen tietoturvallisuussuunnittelua. Julkaistun oppaan kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, joilla ei ole omaa tietohallinto- tai tietoturvallisuushenkilöstöä. Oppaassa käsitellään tietoturvallisuutta osa-alueittain mahdollisimman käytännönläheisesti sekä kuvataan tietoturvallisuuden keskeisiä käsitteitä. Opasta voidaan myös käyttää apuna laadittaessa apteekkien tulevaisuuden tietoturvallisuussuunnitelmia.

Lue lisää: www.stm.fi/julkaisut

Tietoturvallisuussuunnitelman laatiminen, opas sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Kari Jäsberg, yliproviisori, p. (09) 4733 4474

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu