Sisältöjulkaisija

null Tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttökielto eläimillä alkoi

Tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttökielto eläimillä alkoi

9.2.2023

EU:n eläinlääkelainsäädännön uudistuksen tavoitteena on mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen. Tämän vuoksi tietyt mikrobilääkkeet varataan vain ihmisten lääkintään. 18 antibiootin, 18 viruslääkkeen ja yhden alkueläinlääkkeen käyttö eläimille on kielletty koko EU:ssa 9. helmikuuta 2023 lähtien (kuva 1).  

Mikrobilääkelistauksen tarkoitus on ennen kaikkea uudempien ja laajakirjoisten mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen ihmisen terveyden vaalimiseksi. Suomessa mikrobilääkkeiden käytön rajoittamisesta eläimillä on säädetty kansallisesti jo 1990-luvulla. Sittemmin Ruotsi on noudattanut samaa mallia, ja helmikuusta 2023 periaatetta sovelletaan koko EU:n alueelle. Mikrobilääkeresistenssin torjunnassa tämä linjaus on suunnannäyttäjä myös muulle maailmalle.

Ainoa listan aineista, jota on käytetty eläimille Suomessa, on amantadiini. Erityisluvat koskien eläinlääkintään käytettyä amantadiinia raukesivat Fimean päätöksellä käyttökiellon alettua 9.2.2023.

Kuva 1. Ihmisten hoitoon varatut mikrobilääkkeet ja -lääkeryhmät (Komission täytäntöönpanoasetus 2022/1255)

Ihmisten hoitoon varatut mikrobilääkkeet ja -lääkeryhmät.

 

Lue lisää:

Tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttökielto eläimillä alkaa helmikuussa 2023

Amantadiinin käyttökielto eläimille astuu voimaan 9.2.2023

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, puh. 029 5223394
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.