Takaisin edelliselle sivulle

Tietohallintopäällikön virka (hakuaika 28.3.2007 asti)

Tietohallintopäällikön virka (hakuaika 28.3.2007 asti)

9.3.2007

Tietohallintopäällikön virka (hakuaika 28.3.2007 asti)

Tietohallintopäällikön tehtävänä on:

- johtaa tietotekniikan strategista suunnittelua ja käyttöä osana koko Lääkelaitoksen toiminnan johtamista

-kytkeä teknologia tukemaan Lääkelaitoksen prosessien toimintaa 

-hallita kokonaiskäsitys tietohallinnon merkityksestä ja mahdollisuuksista koko Lääkelaitoksen toiminnalle

-toimia tietoresurssien hallinta-yksikön päällikkönä

-viestiä tarvittavista muutoksista organisaatiossa

-toimia alansa asiantuntijana Lääkelaitoksen sidosryhmissä myös kansainvälisesti.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:-soveltuvaa korkeakoulututkintoa

-näkemystä kustannustehokkaasta ja laadullisesta tietohallinnon toteuttamisesta

-kokemusta esimies- ja koordinointitehtävistä

-yhteistyökykyä ja esiintymistaitoa

- kykyä nähdä tietohallinnon rooli ja merkitys Lääkelaitoksen toiminnassa

-kykyä huolehtia päätösten toimeenpanosta.

Tietohallintopäällikön virka on sijoitettu vaativuusluokkaan VL 12, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4 114,25 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antaa osastopäällikkö Juhani Sivula, puh. (09) 4733 4207 tai 050-552 1124.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan viimeistään 28.3.2007 osoitteella Lääkelaitoksen kirjaamo, Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki.

 

Jaa tämä sivu