Sisältöjulkaisija

null Tiedote 9/2003 Lääkelaitoksen raportti: Yhdistelmämuovien ja sidosaineiden runsas käyttö hammashoidossa lisää hoitohenkilökunnan herkistymisriskiä

Tiedote 9/2003 Lääkelaitoksen raportti: Yhdistelmämuovien ja sidosaineiden runsas käyttö hammashoidossa lisää hoitohenkilökunnan herkistymisriskiä

4.9.2003

Tiedote 9/2003 Lääkelaitoksen raportti: Yhdistelmämuovien ja sidosaineiden runsas käyttö hammashoidossa lisää hoitohenkilökunnan herkistymisriskiä

Lääkelaitoksen selvityksessä ”Survey of adhesives used with dental filling materials” arvioitiin hammashuollossa käytettävien yhdistelmämuovien sidosaineiden käyttöturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota mm. tuotteiden merkintöihin, niiden käyttöohjeisiin ja muotoiluun, sillä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskeva lainsäädäntö ei ole kaikilta osin yksiselitteinen.

Selvityksessä havaittiin, että yhdistelmämuovien ja sidosaineiden runsas käyttö lisäsi hoitohenkilökunnan ja jossakin määrin myös potilaiden herkistymisriskiä.

Lääkelaitos muistuttaakin hammashuollon hoitohenkilöstöä sidosainetekniikkaan liittyvistä riskeistä sekä kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota hammaspaikkojen muotoiluun liittyviin turvallisuusnäkökulmiin.

Selvityksen tulokset on julkaistu Lääkelaitoksen raportteja –sarjassa. Raportti on julkaistu verkkosivuilla sekä suomen- että englanninkielisenä pdf-muodossa. Englanninkielistä raporttia voi tilata myös painettuna versiona puhelimitse, puh. (09) 4733 4242. Raportti on maksuton.

Lääkelaitoksen raportti 2/2003

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylitarkastaja Robin Lindén, puh. (09) 4733 4376, robin.linden@nam.fi .