Takaisin edelliselle sivulle

Tiedote 5/2003 Repaglinidin (NovoNorm/Prandin) ja gemfibrotsiilin yhteiskäyttö vasta-aiheista

Tiedote 5/2003 Repaglinidin (NovoNorm/Prandin) ja gemfibrotsiilin yhteiskäyttö vasta-aiheista

21.5.2003

Tiedote 5/2003 Repaglinidin (NovoNorm/Prandin) ja gemfibrotsiilin yhteiskäyttö vasta-aiheista

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa1 on todettu lääkeaineyhteisvaikutus repaglinidin ja gemfibrotsiilin välillä. Repaglinidi on tyypin 2 diabeteksessa käytettävä insuliinieritystä lisäävä sokeritautilääke ja gemfibrotsiiliä käytetään alentamaan veren rasva-arvoja. Kun näitä lääkeaineita annostellaan yhdessä, repaglinidin verensokeria alentava vaikutus voi selvästi voimistua ja pidentyä. Lisäksi on raportoitu viisi vakavaa potilastapausta, joissa potilailla todettiin alhainen verensokeri (hypoglykemia) repaglinidin ja gemfibrotsiilin samanaikaisen käytön yhteydessä. Euroopan lääkearviointiviraston lääketieteellinen komitea (CPMP) on todennut saatuihin tietoihin perustuen repaglinidin ja gemfibrotsiilin yh­teiskäytön vasta-aiheiseksi. Suomessa on myyntilupa kahdella repaglinidivalmisteella (NovoNorm/Prandin) ja repaglinidi on tullut markkinoille Suomessa tammikuussa 1999. 

Lääkelaitos pyytää kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Todetun yhteisvaikutuksen ja siitä aiheutuvan hypoglykemiamahdollisuuden vuoksi repaglinidin ja gemfibrotsiilin yhteiskäyttö on vasta-aiheista.
  • Hoitavien lääkäreiden tulisi arvioida repaglinidiä ja gemfibrotsiiliä samanaikaisesti käyttävien potilaiden lääkitys sekä harkita vaihtoehtoisia lääkeyhdistelmiä samalla seuraten diabetestasapainoa.
  • Repaglinidiä ja gemfibrotsiiliä käyttävien potilaiden on syytä ottaa yhteyttä lääkäriinsä lääkityksen uudelleenarviointia varten.

Myyntiluvan haltija (Novo Nordisk) on tiedottanut asiasta sekä lääkäreille että apteekeille.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Ylilääkäri Jyrki Vanakoski, puh. (09) 4733 4375,

ylilääkäri Marja-Leena Nurminen, puh. (09) 4733 4294 ja

osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288.

Jaa tämä sivu