Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon ammattijärjestöillä merkittävä rooli järkevän lääkehoidon edistämisessä

Terveydenhuollon ammattijärjestöillä merkittävä rooli järkevän lääkehoidon edistämisessä

1.10.2014

Keskeiset terveydenhuollon ammattijärjestöt keskustelivat Moniammatillisen verkoston kanssa keskiviikkona 1.10.2014 järkevän lääkehoidon edistämisestä Suomessa.

Tapaamisessa etsittiin avoimesti ammattijärjestöjen näkökulmia siihen, millainen rooli ammattijärjestöillä voisi olla järkevää lääkehoitoa tukevien toimintamallien kehittämisessä ja levittämisessä.

Tapaamiseen osallistui edustajia Suomen Lääkäriliitosta, Tehystä, Suomen Farmasialiitosta, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superista, Suomen Apteekkariliitosta, Suomen Proviisoriyhdistyksestä, Suomen sairaanhoitajaliitosta ja Suomen terveydenhoitajien liitosta.

Ammattijärjestöt tukevat yhdessä tekemistä arjen hoitotyössä

Työpajassa korostettiin, että potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon onnistumiseksi on terveydenhuollon eri ammattiryhmien toimittava yhä enemmän yhdessä, yhtenä tiiminä potilaskeskeisesti. Moniammatillinen yhteistyö on hyvä lähtökohta laadukkaalle hoitotyölle.

Kehittämistyössä tärkeimmät kohteet ovat eri ammattiryhmien toiminnan yhteensovittaminen hoitoprosesseissa sekä toimivat tietojärjestelmät ja muut työkalut. Ideaalitapauksessa potilaalla olisi yksi käytössä oleva jatkuvasti päivittyvä lääkelista.

Ammattijärjestöt ovat mukana edistämässä tätä kehittämistyötä sekä levittämässä hyviä toimintatapoja omissa viestintäkanavissaan ja koulutuksissaan. Yhteisesti todettiin, että toimiva järjestelmä vaatii myös asenteiden ja kulttuurin muutoksesta. Yhteistyötapaamisesta päätettiin luoda toistuva toimintamuoto.

Moniammatillinen verkosto kehittää toimintamalleja

Tapaaminen oli osa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kokoaman moniammatillisen verkoston toimintaa. Verkoston tarkoituksena on kehittää hyviä toimintatapoja lääkkeiden käytön optimoimiseksi.

Toiminnassa on mukana potilastyötä tekeviä lääkäreitä, sairaanhoitajia sekä farmasian alan ammattilaisia. Verkostossa tähdätään valtakunnallisesti toimiviin ratkaisuihin. Tämän vuoksi ruohonjuuritason kehittämistyö tarvitsee terveydenhuollon johdon, päättäjien ja lainsäädännön tukea.
 

Lue lisää:

Moniammatillinen verkosto

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519

Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, p. 029 522 3518

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi