Sisältöjulkaisija

null Syöpälääke obinututsumabin vaikutukset vaatimattomat suhteessa haittavaikutuksiin ja kustannuksiin

Syöpälääke obinututsumabin vaikutukset vaatimattomat suhteessa haittavaikutuksiin ja kustannuksiin

11.7.2018

Fimea on arvioinut obinututsumabin vaikutuksia ja kustannuksia follikulaarisen lymfooman eli imusolmukesyövän hoidossa. Arvioinnin kohteena oli ns. ensilinjan hoito, eli potilaat, jotka eivät ole saaneet aiempaa hoitoa edenneeseen follikulaariseen lymfoomaan. Arvioinnin perusteella obinututsumabin vaikutus elossaoloaikaan ennen taudin etenemistä (PFS) on suotuisa rituksimabi-hoitoon verrattuna. Lyhyellä aikavälillä ja pelkästään ensilinjan hoitoa tarkastellessa tämä PFS-hyöty on kuitenkin vaatimaton suhteessa hoidon haittavaikutuksiin ja kustannuksiin.

Kolmen vuoden arvioitu PFS-osuus oli obinututsumabi-ryhmän potilailla 80 % ja rituksimabi-ryhmän potilailla 73 %. Tämä tarkoittaa, että potilaista 80 % ja 73 % oli elossa eikä heidän tautinsa ollut edennyt tai uusiutunut. Toisin sanoen, vain pieni osa potilaista obinututsumabi- ja rituksimabi-ryhmissä oli kuollut tai heidän tautinsa oli edennyt tai uusiutunut GALLIUM-tutkimuksen seuranta-ajan puitteissa. Seuranta-ajan mediaani oli alle 3 vuotta. Se on lyhyt aika suhteessa siihen, että follikulaarinen lymfooma on hitaasti etenevä tauti, ja diagnoosin saaneet potilaat elävät keskimäärin 15–20 vuotta.

Elossaoloajassa tai elämänlaadussa ei ollut eroa obinututsumabi- ja rituksimabi-ryhmien välillä. Induktiovaiheen lopussa hoitovasteen saavuttaneita potilaita oli yhtä paljon obinututsumabi- ja rituksimabi-ryhmissä. Vakavia haittavaikutuksia ilmeni enemmän obinututsumabi-ryhmän potilailla.

Ensilinjan obinututsumabi-hoidon potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat keskimäärin 73 000 euroa ja rituksimabi-hoidon 40 600 euroa, eli obinututsumabi-hoidon lisäkustannukset ovat 32 400 euroa. Fimean arvion mukaan noin 140 potilasta voisi Suomessa aloittaa vuosittain follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidon immunoterapian ja solunsalpaajan yhdistelmähoidolla. Jos 140 potilasta saisi obinututsumabia sisältävän hoidon, vuosittainen budjettivaikutus pelkästään ensilinjan hoidon osalta olisi keskimäärin 4,5 miljoonaa euroa verrattuna tilanteeseen, jossa 140 potilasta saa rituksimabia sisältävän hoidon. Todellisuudessa budjettivaikutus on kuitenkin pienempi riippuen siitä, miten potilaat jakautuvat eri hoitovaihtoehtojen kesken. Kustannusten arviointiin liittyy huomattavaa epävarmuutta erityisesti pidemmän aikavälin tarkastelussa ja myöhempien hoitolinjojen osalta.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 10.8.2018 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointikooste

Lisätietoja antaa

  • Jari Heiskanen, lääketaloustieteilijä, p.029 522 3523
  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi