Sisältöjulkaisija

null Syöpälääke durvalumabilla saavutetaan keuhkosyövän hoidossa hyviä hoitotuloksia, mutta korkein kustannuksin

Syöpälääke durvalumabilla saavutetaan keuhkosyövän hoidossa hyviä hoitotuloksia, mutta korkein kustannuksin

30.1.2019

Fimea on julkaissut arviointikoosteen, joka käsittelee kemosädehoidon jälkeen annettavaa durvalumabi-hoitoa aikuispotilailla. Hoito on tarkoitettu potilaille, jotka sairastavat paikallisesti edennyttä, leikkaukseen soveltumatonta ei-pienisoluista levinneisyysasteen III keuhkosyöpää, ja joiden tauti ei ole edennyt kemosädehoidon jälkeen. Lisäksi käyttöaiheen mukaan kasvaimen PD-L1-pitoisuuden tulee olla ≥ 1 %. Kyseessä on potilasryhmä, jonka aiempana hoitona on ollut seuranta.

Arvioinnin tulokset

Durvalumabi-hoito viivästyttää taudin etenemistä oleellisesti potilailla, joiden kasvain on PD-L1-positiivinen. Durvalumabi-hoito myös pidentää merkittävästi elossaoloaikaa tässä potilasjoukossa. Muut tutkimustulokset tukevat johdonmukaisesti edellä mainittuja tuloksia.

Durvalumabi-hoitoon liittyviä vakavia (asteen 3–4) haittoja oli durvalumabi-ryhmässä 12 %:lla ja lumeryhmässä 5 %:lla potilaista. Lisäksi on huomioitava, että vakavia haittavaikutuksia oli yli 75-vuotiailla lähes kaksinkertainen määrä verrattuna alle 65-vuotiaisiin. Yleisesti haittaprofiili viittaa siihen, että potilaan yleiskunnon ja suorituskyvyn tulisi olla kohtalaisen hyvä kemosädehoitoa ja immunoterapiaa yhdistettäessä.

Durvalumabi-hoidon keskimääräiset potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat noin 87 000 euroa. Arviolta Suomessa on 45 durvalumabi-hoitoon soveltuvaa potilasta. Tällöin durvalumabin budjettivaikutus on 3,9 miljoonaa euroa vuodessa, verrattuna tilanteeseen, jossa durvalumabia ei käytetä kemosädehoidon lisäksi. Budjettivaikutukset ovat käytön alkuvaiheessa todennäköisesti edellä mainittua vähäisemmät.

Arvioinnin johtopäätökset

Kokonaisuudessaan durvalumabi-hoidon tuoma lisähyöty on varsin merkittävä. Näyttö siitä, että hoito hidastaa taudin etenemistä, on selkeä. Hoito vaikuttaisi pidentävän merkittävästi myös elossaoloaikaa, mutta vaikutuksen tarkkaa suuruutta ei vielä tiedetä. Ilman myyntiluvan haltijan ja sairaanhoitopiirien välisiä riskinjakosopimuksia durvalumabin lisäkustannus on kuitenkin huomattavan korkea. Myyntiluvan haltija on ilmaissut halukkuutensa neuvotella hallitun käyttöönoton sopimuksista sairaaloiden kanssa. Näiden puitteissa ja näytön perusteella hoidon käyttöönotto vaikuttaa järkevältä.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 22.2.2019 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen (pdf)

Tiivistelmä arviointiraportista (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3515
  • Jari Heiskanen, lääketaloustieteilijä, p.029 522 3523
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.