Sisältöjulkaisija

null Suomessa vietetään Lääkehoidon päivää 6.11.2012

Suomessa vietetään Lääkehoidon päivää 6.11.2012

5.11.2012

Suomessa vietetään Lääkehoidon päivää 6.11.2012

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Ensimmäisen kerran sitä vietetään 6. marraskuuta 2012. Teemana on tunne lääkkeesi. Lääkehoidon päivä järjestetään sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon aloitteesta.

Viime vuosina potilaan omaa roolia ja aktiivisuutta terveyden ylläpitämisessä ja sairauden hoidossa on korostettu. Samaan aikaan virallisten ja epävirallisten lähteiden paljous on muodostunut haasteeksi sekä potilaille että terveydenhuoltohenkilöstölle. Siksi puolueettoman ja luotettavan tiedon löytäminen sekä olemassa olevan tiedon arviointi on tärkeää. Lääkehoidon päivän tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kiinnittämään huomiota lääkehoitoonsa. Lisäksi kannustetaan myös ammattilaisia kysymään lääkkeiden käytöstä ja antamaan neuvoja lääkkeiden käyttäjille.

Kansallinen lääkeinformaatiostrategia tukee Lääkehoidon päivän toteutusta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean helmikuussa 2012 julkaiseman kansallisen lääkeinformaatiostrategian tärkeimpänä tavoitteena on lisätä näyttöön perustuvaa, puolueetonta ja luotettavaa tietoa väestölle ja terveydenhuollon ammattilaisille. Oikea tieto tukee potilaan turvallista lääkehoitoa, ja kansalaisten näkökulmasta lääkeinformaatio voidaan nähdä oikeutena, jonka tulisi liittyä oleellisena osana lääkehoitojen toteuttamiseen.

Strategiassa kuvataan kattavasti lääkeinformaatiotoiminnan nykytila, eri toimijoiden hyvät käytännöt sekä lääkeinformaatiotoiminnan puutteet ja haasteet. Strategia on laadittu yhteistyössä terveydenhuollon ja lääkealan eri toimijoiden kanssa.

Fimea on parhaillaan kokoamassa lääkeinformaatioverkostoa, joka vie lääkeinformaatiostrategiassa esitetyt toimenpiteitä käytäntöön. Lääkeinformaatioverkostoon kuuluvat seuraavat työryhmät:

  • lääkeinformaation koordinaatioryhmä
  • koulutustyöryhmä
  • tutkimustyöryhmä
  • terveydenhuollon ammattilaisten lääkeinformaation kehittämisen työryhmä
  • lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä.

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän toiminta on käynnistynyt syyskuussa 2012. Koordinaatioryhmä kutsuu muut työryhmät kokoon vuoden vaihteessa.

Lue lisää:

Lääkeinformaatiostrategia

laakehoidonpaiva.fi

Lääketietoa väestölle Fimean verkkosivuilla

Täsmällinen lääketieto selkeyttää tietotulvaa, Tesso 4.11.2012

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 050 577 3075

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.