Takaisin edelliselle sivulle

Suomessa verivalmisteiden turvallisuus on korkeaa tasoa

Suomessa verivalmisteiden turvallisuus on korkeaa tasoa

1.10.2007

Suomessa verivalmisteiden turvallisuus on korkeaa tasoa

Suomessa veripalvelujärjestelmä on keskitetty. Sairaaloiden omat verivarastot ovat pieniä ja ne tilaavat verta säännöllisesti Suomen Punaisen Ristin Veripalvelusta. Veripalvelu on Suomen Punaisen Ristin muusta toiminnasta taloudellisesti riippumaton ja toiminnallisesti erillinen yksikkö. SPR Veripalvelu valmistaa luovutetusta verestä erilaisia verivalmisteita ja välittää niitä sairaaloille.

Suomessa verivalmisteiden turvallisuus on korkeaa tasoa. Luovutetuista veriyksiköistä tutkitaan mm. HIV sekä B- ja C-hepatiitti.  Verensiirtoihin käytetyt soluvalmisteet ja plasma ovat peräisin suomalaisilta vapaaehtoisilta, maksuttomilta luovuttajilta, joilla todetaan edellä mainittuja veren välityksellä tarttuvia tauteja varsin vähän.  Koska verivalmisteita ei toimiteta sairaaloille ennen kuin luovutetun veren tutkimustulokset ovat selvillä ja mahdollisesti viruksia sisältävät valmisteet poistettu, on infektioiden siirtyminen verensiirron välityksellä hyvin epätodennäköistä.

SPR Veripalvelun tulee ilmoittaa viipymättä Lääkelaitokselle kaikista mahdollisesti esiin tulevista veren tai sen osien laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä vaaratilanteista ja haittavaikutuksista.

Veripalvelutoiminta on tarkoin säädeltyä luvanvaraista toimintaa. Lääkelaitos tarkastaa SPR Veripalvelun toiminnan säännöllisesti. Tarkastuksissa ei ole havaittu veriturvallisuuden kannalta kriittisiä puutteita.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu