Sisältöjulkaisija

null Silmänpohjan ikärappeuma: Fimea julkaisi arvioinnin uudesta brolusitsumabi-lääkkeestä

Silmänpohjan ikärappeuma: Fimea julkaisi arvioinnin uudesta brolusitsumabi-lääkkeestä

18.5.2020

Silmänpohjan kostea ikärappeuma (wAMD) on merkittävä näkövammaisuutta aiheuttava sairaus Suomessa. Taudin kulkua voidaan hidastaa silmän sisäisesti annosteltavilla lääkeinjektioilla, VEGF-estäjillä. Suomessa on tähän mennessä ollut käytössä kolme VEGF-estäjää kyseiseen tarkoitukseen: Bevasitsumabia käytetään edullisen hintansa vuoksi ensisijaisena hoitovaihtoehtona. Afliberseptiä käytetään useimmiten toissijaisena vaihtoehtona, ja ranibitsumabin käyttö on ollut hyvin vähäistä. Alkuvuodesta 2020 myyntiluvan sai uusi VEGF-estäjä, brolusitsumabi.

EUnetHTA-verkosto julkaisi maaliskuussa kansainvälisen yhteisraportin, jossa arvioitiin brolusitsumabin kliinistä vaikuttavuutta ja turvallisuutta wAMD:n hoidossa. Nyt Fimea on laatinut kansallisen yhteenvedon tästä raportista ja lisäksi arvioinut hoidon kustannuksia Suomessa.

Arvioinnin keskeiset tulokset ja johtopäätökset

Brolusitsumabia on verrattu kliinisissä tutkimuksissa vain afliberseptiin. Tutkimustiedon perusteella näiden kahden lääkkeen hoidollisissa vaikutuksissa wAMD:n hoidossa ei ole merkittäviä eroja.

VEGF-estäjillä toteutettavassa wAMD:n hoidossa annosteluprotokollat vaihtelevat suuresti potilaiden välillä. Injektioiden annosteluväli voi olla noin 4−16 viikkoa.  Siten myös potilaskohtaisissa lääkekustannuksissa voi olla suurta vaihtelua, vaikka yksittäisen lääkeinjektion kustannukset olisivat samat. Brolusitsumabi- ja aflibersepti-annosten tukkumyyntihinnat ovat yhtä suuret, 853 euroa.

Mikäli brolusitsumabi otetaan käyttöön yhtenä wAMD:n hoitovaihtoehtona, brolusitsumabin ja afliberseptin välinen hintakilpailu voi mahdollisesti vaikuttaa näiden valmisteiden käyttöön.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 7.6.2020 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Kansainvälinen EUnetHTA-arviointiraportti

Kansallinen yhteenveto

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 353
  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
  • sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi