Sisältöjulkaisija

null Selvitysraporttiin lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamisesta pyydetään palautetta

Selvitysraporttiin lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamisesta pyydetään palautetta

2.2.2023

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on kehitetty sote-tietojohtamisen toimintamalleja ja tietopohjaa.  Tässä kokonaisuudessa ei ole kattavasti huomioitu lääkehoidon ja lääkehuollon järjestämisen seurantaan, arviointiin, ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarpeita. Tietojohtamisella tarkoitetaan johtamista siten, että edistetään organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Fimealle toimeksiannon, jonka tavoite on laatia toimintamalliehdotus ja tiekartta dataperusteisen ohjauksen tehostamiseksi, mahdollistamiseksi ja selkeyttämiseksi lääkehoitoon ja lääkkeiden käyttöön liittyvissä keskeisissä käyttötapauksissa. Toimeksianto on osa lääkeasioiden uudistustyötä.

Selvitysraportti sisältää toimintamalliehdotukset ja tiekartan

Selvityksessä ehdotetaan toimintamallia lääkehoidon ja lääkehuollon tietoperusteiseen ohjaukseen sekä lääkkeiden hallittuun käyttöön. Ohjaukseen tarkoitettu toimintamalli perustuu valtakunnallisten tavoitteiden ja mittarien määrittämiseen, yhteisiä tavoitteita vastaavan tietopohjan ja tilannekuvan kokoamiseen sekä tuotetun tiedon hyödyntämiseen. Keskeinen tavoite on integroida lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtaminen osaksi yleistä sote-tietojohtamista.

Hallitun käytön toimintamalli koskee lisänäytön tuottamista uusista lääkehoidoista. Tavoite on vähentää päätösepävarmuutta ja taloudellista riskiä, joka liittyy esim. uuden lääkehoidon budjettivaikutuksiin, hoidon toteutumiseen ja hoidon kohderyhmään sekä hoidon lyhyen tai pidemmän aikavälin hyötyihin, haittoihin tai kustannusvaikuttavuuteen.

Selvitysraportti sisältää myös tiekartan dataperusteisen toiminnan tehostamiseksi, mahdollistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Tiekartta on vaiheistettu vuosille 2023–2026.

Sidosryhmiltä pyydetään palautetta selvitysraportin viimeistelemisen tueksi

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Fimea pyytävät nyt palautetta lääkehoidon ja -huollon tietojohtamista käsittelevään selvitysraporttiin. Palautteita hyödynnetään selvitysraportin viimeistelemisessä.

Pyydämme palautetta oheisen Webropol-kyselyn kautta 20.2.2023 mennessä.

Linkki kyselyyn

Huom! Kysely on valmisteltu teknisesti kerralla vastattavaksi. Kyselyn sisältöön voi tutustua etukäteen liitteessä olevasta PDF-tiedostosta.

Lue lisää

Selvitysraporttiluonnos

Selvityksen ensimmäisen vaiheen muistio

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Piia Rannanheimo, Fimea, p. 029 522 3517, etunimi.sukunimi@fimea.fi
Erityisasiantuntija Riikka Vuokko, STM, p. 029 5163 600, etunimi.sukunimi@gov.fi

Kyselyyn liittyvät tekniset tiedustelut

Projektipäällikkö Milja Piispanen, Fimea p. 029 522 3311, etunimi.sukunimi@fimea.fi