Sisältöjulkaisija

null Selvitys lääkkeiden hintakilpailun aktivoinnista ja väestön odotuksista apteekkitoiminnalle on julkaistu

Selvitys lääkkeiden hintakilpailun aktivoinnista ja väestön odotuksista apteekkitoiminnalle on julkaistu

5.5.2021

Kelan, Fimean, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston yhteisen tutkimuskonsortion VN TEAS -hankkeen loppuraportti on julkaistu Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa. Tuloksia esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa 5.5.2021. VN TEAS -hanke on osa lääkeasioiden tiekartan mukaista kehittämistä.

Selvityksen perusteella lääkkeiden hintakilpailu kaipaa aktivoimista erityisesti biologisissa lääkkeissä. Tarjouskilpailut ovat tähän kansainvälisesti paljon käytetty menettely. Viitehintajärjestelmässä on mahdollista tehostaa lääkkeiden hintakilpailua hintajaksojen pituuteen sekä markkinoiden keskittyneisyyteen vaikuttamalla. Myös apteekkien kannusteita halvimpien valmisteiden jakeluun tulee kehittää.

Suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä apteekkien nykyiseen toimintaan. Kyselyn perusteella suomalaisilla on halua ja valmiuksia käyttää uusia ja digitaalisia palveluita lääkkeiden hankinnassa ja neuvonnassa. Väestöstä kolmannes ostaisi itsehoitolääkkeensä mieluummin päivittäistavarakaupasta kuin apteekista.

VN tiedote 5.5.2021: Selvitys: Lääkkeiden hintakilpailua aktivoitava, apteekkeihin toivotaan lisää digitaalisia ja terveydenhoidon palveluja

Raportti: Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja väestön odotukset apteekkitoiminnalle 

Fimean uutinen 9.4.2021: Asiakkaiden odotukset apteekkitoiminnalle ja lääkkeiden hintakilpailu aiheina hankkeen loppuseminaarissa 5.5.2021
 

Lisätietoja:

Hankekokonaisuus:
Tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen, Kela, p. 020 634 1972, leena.saastamoinen(at)kela.fi

Hintakilpailu:
Ryhmäpäällikkö Hanna Koskinen, Kela, p. 020 634 1902, hanna.koskinen(a)kela.fi

Apteekkipalvelut:
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila, Fimea, p. 029 5223513 katri.hameen-anttila(a)fimea.fi