Sisältöjulkaisija

null Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksesta ilmoittaminen

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksesta ilmoittaminen

10.1.2008

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksesta ilmoittaminen

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun määräyksen 4/2006 mukaan myös sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tulee ilmoittaa Lääkelaitokseen tammikuun aikana edellisenä kalenterivuonna valmistetuista ex tempore -valmisteista seuraavat tiedot:

  • steriili/ei-steriili
  • lääkemuoto
  • valmistettu määrä.

Lääkevalmisteen käyttökuntoon saattamista (esim. solunsalpaajat ja iv-antibiootit) ei katsota lääkevalmistukseksi, joten näitä tietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Tiedot vuoden 2007 ex tempore -lääkevalmistuksesta ilmoitetaan ensisijaisesti Lääkelaitoksen sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@laakelaitos.fi tai postitse Lääkelaitoksen kirjaamoon (PL 55, 00301 Helsinki). Lääkelaitoksen kotisivuilla oleva sähköinen tiedonkeruulomake on tarkoitettu ainoastaan apteekkien tietoja varten. Vastaukset pyydämme toimittamaan 31.1.2008 mennessä.

Lisätietoja antavat

Kristine Salminen, yliproviisori p.(09) 4733 4379

Risto Suominen, yliproviisori p. (09) 4733 4203

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Määräys4/2006