Takaisin edelliselle sivulle

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

14.1.2009

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskustenex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot ilmoitetaan Lääkelaitokseen sähköisellä tiedonkeruulomakkeella (ks. alla). Ilmoitukset tulee toimittaa viimeistään 28.2.2009.

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Lääkelaitoksen määräyksen 4/2006 mukaan sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tulee ilmoittaa Lääkelaitokseen edellisenä kalenterivuonna valmistamistaan ex tempore -valmisteista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot valmisteiden steriiliydestä, lääkemuodoista, vaikuttavista aineista ja valmistetuista määristä. Vaikuttavien aineiden osalta vuonna 2009 Lääkelaitokseen ilmoitetaan sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen lääkevalmistukseen vuonna 2008 hankkimat aineet ja niiden hankintamäärät.

Lääkevalmisteen käyttökuntoon saattamisesta (esim. solunsalpaajat ja iv-antibiootit) ei tässä yhteydessä tarvitse ilmoittaa.

Lue lisää:

Sähköinen tiedonkeruulomake

Lääkelaitoksen määräys 4/2006: Apteekkien lääkevalmistus

Lisätietoja:

Kristine Salminen, yliproviisori p. (09) 4733 4379

Kari Jäsberg, yliproviisori p. (09) 4733 4474

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu