Sisältöjulkaisija

null Raskaana olevat naiset haluavat tietoa lääkkeiden käytöstä raskauden aikana

Raskaana olevat naiset haluavat tietoa lääkkeiden käytöstä raskauden aikana

2.5.2013

Raskaana olevat naiset haluavat tietoa lääkkeiden käytöstä raskauden aikana

Monikansallisen verkkokyselytutkimuksen mukaan raskaana olevat naiset ympäri maailman tarvitsevat tietoa lääkkeistä. Tärkein tiedonlähde heille on terveydenhuollon ammattilaiset, erityisesti lääkärit, mutta myös verkosta etsitään lääketietoa yleisesti. Terveydenhuollon ammattilaisten roolin tulisikin laajentua tiedon jakajasta tiedon tulkitsijaksi. Lisäksi heidän tulee räätälöidä tieto yksittäisen lääkkeen käyttäjän tilanteeseen.

Yli puolet (57 %, 4054 naista) verkkokyselytutkimukseen vastanneista ilmaisi tarvinneensa tietoa lääkkeistä raskauden aikana. Yleisimmin käytetyt tiedonlähteet olivat terveydenhuollon ammattilaiset – erityisesti lääkärit (73 %), farmasian ammattilaiset (46 %), kätilöt ja sairaanhoitajat (33 %) – sekä internet (60 %). Vastaajat käyttivät keskimäärin kolmea eri tiedonlähdettä.Suomalaisista kyselyyn vastanneista naisista (560 naista) 77 % vastasi tarvinneensa tietoa lääkkeistä raskauden aikana. Myös suomalaisnaisilla yleisimmin käytetyt tiedonlähteet olivat terveydenhuollon ammattilaisia: lääkärit (67 %), farmaseutit ja proviisorit (57 %) sekä kätilöt ja sairaanhoitajat (54 %). Internet oli myös Suomessa toiseksi käytetyin tiedonlähde lääkäreiden jälkeen (59 %).Käytetyt tietolähteet vaihtelivat maittain. Pohjois-Euroopassa kätilöiltä ja sairaanhoitajilta kysyttiin yleisesti (50 %) lääkkeiden käytöstä, mutta Itä-Euroopassa harvoin (14 %). Toisaalta itäeurooppalaiset naiset etsivät tietoa verkosta yleisesti (75 %). Pohjoiseurooppalaiset naiset käyttivät lääkeoppaita ja pakkausselostetta yleisemmin (49 %) tietolähteenä kuin naiset muualla maailmassa. Lääkeinformaatiokeskuksia puolestaan käytettiin lääketiedon lähteenä erityisesti Australiassa (24 %) ja Yhdysvalloissa (24 %), mutta hyvin vähän Itä-Euroopassa (1 %).

Tutkimustulosten merkitys

Raskaana olevat naiset etsivät aktiivisesti tietoa verkkosivuilta, minkä vuoksi terveydenhuollon ammattilaisten on syytä lisätä näkyvyyttä ja osallistumista keskustelupalstojen ja sosiaalisen median keskusteluihin lääkkeiden käytöstä raskauden aikana. Myös henkilökohtaisissa tapaamisissa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa raskaana olevien kannattaa keskustella internetistä löytyneestä tiedosta ja käyttämistään lääketiedon lähteistä tiedon luotettavuuden varmistamiseksi.Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisen kerran maailmanlaajuisesti raskaana olevien naisten lääkkeisiin liittyviä tiedon tarpeita. Jatkossa internetin merkitystä lääketiedon lähteenä on tutkittava yksityiskohtaisemmin ja selvitettävä, mitä verkkosivuja raskaana olevat käyttävät ja pitävät luotettavina.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä maailmanlaajuisesti viidellä alueella: Pohjois-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Länsi-Eurooppa, Australia, sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Mukana oli yhteensä 19 eri maata. Kussakin maassa kysely oli avoinna kahden kuukauden ajan 1.10.2011–29.2.2012 välisenä aikana 1–4 raskaana olevien naisten käyttämällä verkkosivustolla. Suomessa sivustot olivat www.vauva.fi, www.meidanperhe.fi ja www.kaksplus.fi. Kyselyyn vastasi yhteensä 7092 naista, joista 5090 oli raskaana ja 2002 oli alle 25-viikkoisen vauvan äitejä.Nyt julkaistu tutkimus on osa laajempaa monikansallista kyselytutkimusta raskaana olevien naisten lääkkeiden käytöstä. Tutkimusta johdetaan Oslon yliopistosta, Norjasta. Tutkimusryhmän johtaja on professori Hedvig Nordeng Oslon yliopistosta. Suomessa tutkimuksesta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Lue lisää:

Fimean tiedote tutkimuksen käynnistymisestä 3.10.2011

Medicines information needs during pregnancy: a multinational comparison (BMJ Open)

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.