Takaisin edelliselle sivulle

Osastopäällikkö, Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -osasto (hakuaikaa 3.9.2007 saakka)

Osastopäällikkö, Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -osasto (hakuaikaa 3.9.2007 saakka)

10.8.2007

Osastopäällikkö, Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -osasto (hakuaikaa 3.9.2007 saakka)

Lääkelaitoksessa on tullut haettavaksi Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (TLT) -osaston

OSASTOPÄÄLLIKÖN virka

Osastopäällikkö vastaa Lääkelaitoksessa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevassa lainsäädännössä (1505/94) ja muissa määräyksissä Lääkelaitokselle säädetyistä valvonta- ja ohjaustehtävistä.

Osaston tehtävänä on Suomen markkinoilla olevien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden arviointi ja valvonta sekä turvallisen käytön edistäminen. TLT-osaston tehtäviä hoidetaan kansallisesti ja Euroopan unionin yhteistoimintaverkostossa Euroopan komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. TLT-osastossa toimii 12 laitevalvonnan ammattilaista.

Osastopäällikkö on Lääkelaitoksen johtoryhmän jäsen ja hän avustaa osaltaan ylijohtajaa Lääkelaitoksen johtamisessa sekä vastaa osastonsa toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito. Terveydenhuollon tuntemus ja käytännön kokemus riskien hallinnasta ja tuotevalvonnasta on eduksi hakijalle.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

  • johtamistaitoa ja -kokemusta asiantuntijaorganisaatiossa;
  • perehtyneisyyttä lääketieteelliseen tekniikkaan;
  • hyviä valmiuksia kansainväliseen yhteistoimintaan.

Osastopäälliköllä on professorin arvonimi, jos hänellä on tohtorin pätevyys.

Tehtävästä maksettava kokonaispalkka on 5400 - 5850 euroa/kk valituksi tulevan kokemuksesta riippuen.

Lääkelaitos toivoo sekä nais- että mieshakijoita.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos, puh. (09) 4733 4200.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään maanantaina 3.9.2007 klo 16.15 osoitteessa Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.

Jaa tämä sivu