Sisältöjulkaisija

null Osallistu Euroopan farmakopean asiantuntija- ja työryhmätyöhön – ryhmiin haetaan uusia jäseniä

Osallistu Euroopan farmakopean asiantuntija- ja työryhmätyöhön – ryhmiin haetaan uusia jäseniä

26.7.2022

Euroopan farmakopean (Ph.Eur.) asiantuntija- ja työryhmiin haetaan uusia jäseniä kolmivuotiskaudelle 2022–2025. Ilmoittautumisaika ehdokkaaksi päättyy 5. syyskuuta 2022.

Euroopan farmakopea ja farmakopeatoiminta

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston julkaisema normikokoelma, joka sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Valmistelutyötä koordinoi Strasbourgissa sijaitseva Euroopan neuvoston lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö, (EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Euroopan farmakopean tekstien valmistelutyötä tehdään Euroopan farmakopeakomission nimittämissä asiantuntija- ja työryhmissä. Tavoitteena on tuottaa tarkoituksenmukaisia tekstejä eri sidosryhmien tarpeita varten. Asiantuntija- ja työryhmiin haetaan nyt uusia jäseniä.

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen

Jäseneksi haetaan sidosryhmien (kuten lääketeollisuus, viranomaiset, apteekit, yliopistot) edustajia, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta ja mahdollisuus osallistua muutamia kertoja vuodessa Strasbourgissa pidettäviin kokouksiin. Työstä ei makseta palkkiota ja osallistumiskulut kukin jäsen hoitaa itse (Fimea ei osallistu kuluihin). Asiantuntija- ja työryhmät tehtävineen sekä vaatimukset jäsenten asiantuntemuksesta kuhunkin ryhmään löytyvät ”Terms of Reference and Profile for Members” -dokumentista. 

Tehtävästä kiinnostuneelta henkilöltä edellytämme seuraavaa:

 • tarvittavaa asiantuntemusta
 • riittävää motivaatiota ja aktiivisuutta osallistua Ph.Eur. -asiantuntijatyöhön
 • mahdollisuutta osallistua muutamia kertoja vuodessa paikan päällä Strasbourgissa pidettäviin kokouksiin
 • laboratoriotestausvalmiutta (edellytys lähes kaikissa ryhmissä)
 • kykyä työskennellä itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä
 • hyvää englannin kielen taitoa

Lisäksi toivottavaa on:

 • kyky löytää ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin
 • diplomaattinen ja rakentava asenne eri jäsenmaiden edustajia kohtaan.

Jos mielenkiintosi heräsi ja haluat ilmoittautua ehdokkaaksi:

 • tutustu huolella "Terms of Reference and Profile for Members” -dokumenttiin 
 • laadi ajan tasalla oleva vapaamuotoinen ansioluettelo englanniksi siten, että se sisältää kuvauksen siitä, miten työryhmäkohtaiset vaatimukset täyttyvät
 • kerro lyhyesti, miten yllä kuvatut tehtävän hoitoon liittyvät edellytykset kohdallasi täyttyvät
 • täytä huolella Declaration of Interest (DoI) -lomake 
 • täytä huolella Nomination Form -lomake 
 • lähetä lomakkeet, CV sekä lyhyt kuvauksesi työn hoitamiseen liittyvistä edellytyksistä osoitteeseen FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Ehdokkaaksi ilmoittautumisaika päättyy 5.9.2022

Fimea on Suomen farmakopeaviranomainen ja laatii Suomen jäsenehdokaslistan. Kaikkia ehdokkaaksi ilmoittautuneita ei välttämättä valita listalle. Virallisesti jäsenet nimetään Euroopan farmakopeakomission kokouksessa marraskuussa 2022.

Yhteydenotot sähköpostitse: FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Lue lisää:

Ph.Eur. asiantuntija- ja työryhmät – Terms of Reference and Profile for Members 

Declaration of Interest (DoI) (docx)

Nomination form for a new expert (docx)

EDQM - Join the network!