Sisältöjulkaisija

null Nimitysuutinen

Nimitysuutinen

31.5.2018

Fimean Sisäisistä palveluista vastaavan prosessin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.8.2018 lukien hallintotieteiden maisteri Sari Kujala. Hän siirtyy tehtävään Kunnan Taitoa Oy:stä.

Fimean Sisäiset palvelut kattavat hallintopalvelut, taloushallinnon sekä tietoresurssien hallinnan. Johtajan tehtäviin kuuluvat lisäksi laajojen tietohallinto- ja muutoshankkeiden johtaminen sekä hallinnonalan yhteisten digitalisaatio- ja muiden hankkeiden edistäminen virastossa.  

Lisätietoja antaa

  • Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.