Takaisin edelliselle sivulle

Nimityksiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

Nimityksiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

13.7.2010

Nimityksiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on nimittänyt Lääkehoitojen arviointi -prosessin kehittämispäällikön virkaan farmasian tohtori, MBA, Antti Mäntylän ja lääketaloustieteilijän virkaan proviisori Piia Peuran. Lisäksi avoimena olevaan tilastotieteilijän virkaan on nimitetty määräajaksi filosofian lisensiaatti Vesa Kiviniemi.

Antti Mäntylä aloittaa kehittämispäällikön tehtävissä 16.8.2010. Kehittämispäällikön pääasiallisena tehtävänä on kehittää lääkealan ja -huollon sekä apteekkitoiminnan toimivuutta ja turvallisuutta. Mäntylä on toiminut apteekkiproviisorina Lappajärven apteekissa vuodesta 2004 lähtien. Mäntylä on toiminut myös tutkijana Kuopion yliopistossa.

Piia Peura aloittaa lääketaloustieteilijän tehtävissä 16.8.2010. Lääketaloustieteilijän tehtävänä on tuottaa ja koota lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja sekä osallistua soveltavaan lääketaloustieteelliseen tutkimukseen. Peura siirtyy tehtävään Itä-Suomen yliopistosta, jossa hän on toiminut lääkepolitiikan ja -talouden tutkijana vuodesta 2006 lähtien.

Vesa Kiviniemi aloittaa tilastotieteilijän tehtävissä 16.8.2010. Tilastotieteilijän tehtävänä on tuottaa lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja. Tehtäviin kuuluu myös suunnitella ja toteuttaa lääke-epidemiologista, lääketaloustieteellistä ja lääkepolitiikkaan liittyvää tutkimusta. Kiviniemi on toiminut tilastotieteen asiantuntijana Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2004 lähtien.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittämällä lääkealaa. Fimean organisaatio muodostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat lääkealan elinkeinonharjoittajien valvonta, lääkevalmisteiden arviointi, lääkehoitojen arviointi sekä sisäiset palvelut.

Lääkehoitojen arviointi -prosessin keskeisin tehtävä on kehittää lääkealaa ja koota, tuottaa, arvioida ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin. Prosessissa tehdään lääke-epidemiologista, lääketaloustieteellistä ja lääkepolitiikkaan liittyvää tutkimusta sekä kehitetään lääkealan ja -huollon ja apteekkitoiminnan toimivuutta ja turvallisuutta.

Lääkehoitojen arviointi -prosessi tekee yhteistyötä viranomaisten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Prosessi osallistuu myös EU-tasolla tapahtuvaan yhteistyöhön ja muuhun kansainväliseen toimintaan.

Lisätietoja:

Pertti Happonen, johtaja, Lääkehoitojen arviointi -prosessi, p. 050 514 3292

Jaa tämä sivu