Takaisin edelliselle sivulle

Myyntilupaosaston osastopäällikön virka (hakuaikaa 10.4. saakka)

Myyntilupaosaston osastopäällikön virka (hakuaikaa 10.4. saakka)

16.3.2007

Myyntilupaosaston osastopäällikön virka (hakuaikaa 10.4. saakka)

Osastopäällikkö vastaa Lääkelaitoksessa lääkevalmisteiden myyntilupajärjestelmien tehokkaasta, tuloksellisesta ja laadukkaasta toiminnasta. Tehtävä on näköalapaikka suomalaiseen ja eurooppalaiseen lääkevalvontaan.

Osaston määräajalliset myyntilupaprosessit kattavat lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun tieteellisen arvioinnin kaikissa valmisteryhmissä. Tehtävät hoidetaan kansallisesti ja yhteistoiminnassa EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten kesken sekä Euroopan lääkevirastossa (EMEA).

Lääkeyritykset ovat myyntilupaosaston välittömiä asiakkaita. Siirtyminen sähköiseen asiointiin on yksi keskeinen kehittämiskohde. Terveydenhuollon ammattilaiset ja hallinnonalan organisaatiot kuuluvat osaston sidosryhmäverkostoon. Osasto on jakautunut jaostoihin. Osastossa toimii yli 70 lääkevalvonnan eri alojen ammattilaista.

Osastopäällikkö on Lääkelaitoksen johtoryhmän jäsen ja hän avustaa osaltaan ylijohtajaa Lääkelaitoksen johtamisessa sekä vastaa osastonsa toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

  • johtamistaitoa ja -kokemusta asiantuntijaorganisaatiossa;
  • soveltuvaa, tehtäväalaan liittyvää tieteellistä jatkokoulutusta;
  • lääkekehityksen ja lääketeollisuuden tuntemusta;
  • hyviä valmiuksia kansainväliseen yhteistoimintaan.

Osastopäälliköllä on professorin arvonimi, jos hänellä on tohtorin pätevyys.

Tehtävästä maksettava kokonaispalkka on 5700 - 6700 euroa/kk valituksi tulevan kokemuksesta riippuen.

Lääkelaitos toivoo sekä nais- että mieshakijoita.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos, puh. (09) 4733 4200.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään tiistaina 10.4.2007 klo 16.15 osoitteessa Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.

Jaa tämä sivu