Sisältöjulkaisija

null Myyntilupakoordinaattorin virka

Myyntilupakoordinaattorin virka

16.9.2008

Myyntilupaosaston rinnakkaislääkejaostossa on tullut haettavaksi

MYYNTILUPAKOORDINAATTORIN VIRKA

Myyntilupakoordinaattorin tehtävänä on lääkevalmisteiden myyntilupa-, muutos- ja uudistamishakemusten käsittelyn koordinaatio osana myyntilupamenettelyiden hakemusprosesseja.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan moniammatillisessa asiantuntijatyöyhteisössä
  • halukkuutta toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseen
  • valmiutta kansainväliseen toimintaan
  • organisointi- ja yhteistyökykyä.

Kokemus myyntilupa-asioista katsotaan hakijalle eduksi.

Myyntilupakoordinaattorin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 7, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2416,46 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % tehtävän mukaisesta palkasta.

Lisätietoja virasta antavat jaostopäällikkö Marjo-Riitta Helle, p. (09) 4733 4239 ja osastopäällikkö, professori Pekka Kurki, p. (09) 4733 4225.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lääkehallinnon uudistamisprojektin. Ks. lisätietoa www.stm.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 3.10.2008 klo 16.15 ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 550-80-08). Hakemuksen voi myös toimittaa Lääkelaitoksen kirjaamoon osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.