Sisältöjulkaisija

null Myyntilupahakemusten vastaanotto Fimeassa 1.1.2011 alkaen

Myyntilupahakemusten vastaanotto Fimeassa 1.1.2011 alkaen

30.12.2010

Myyntilupahakemusten vastaanotto Fimeassa 1.1.2011 alkaen

Fimea siirtyy kokonaan sähköiseen myyntilupakäsittelyyn 1.1.2011. Vuoden 2011 alusta Fimea vastaanottaa hakemuksia vain sähköisessä muodossa. Sähköisten hakemusaineistojen toimittaminen koskee kaikkien ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden, myös rohdosvalmisteiden, hakemuksia, lukuun ottamatta rinnakkaistuontimenettelyä. Myös eläinlääkevalmisteiden hakemukset on 1.1.2011 alkaen toimitettava Fimeaan sähköisessä muodossa.

Lue lisää:

Sähköiset myyntilupahakemukset

Ohje myyntilupa-aineistojen lähettämisestä sähköisessä muodossa

Lisätietoa:

Fimeaan voi ottaa yhteyttä sähköisen asioinnin ongelmissa ja kysymyksissä asiointisähköpostilaatikon kautta, esubmission-info@fimea.fi.

Tätä asiointisähköpostilaatikkoa ei ole tarkoitettu hakemusten jättämiseen tai hakemusten sisältöä tai käsittelyä koskevaan kirjeenvaihtoon.