Sisältöjulkaisija

null Monilääkitys yleistyy ja lääkekustannukset kasvavat iäkkäillä

Monilääkitys yleistyy ja lääkekustannukset kasvavat iäkkäillä

2.10.2020

Fimea on julkaissut iäkkäiden lääkehoitoa ja -kustannuksia kuvaavat indikaattoritiedot kolmen vuoden ajalta (2017–2019). Vuonna 2019 monilääkittyjen osuus oli 13 % kaikista 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Viimeisen kolmen vuoden aikana monilääkittyjen osuus on kasvanut hieman vuosittain kaikissa sairaanhoitopiireissä lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Myös 75 vuotta täyttäneiden keskimääräiset lääkekustannukset ovat kasvaneet viime vuosina. Vuonna 2019 ne olivat keskimäärin 975,5 euroa, joka ylittää vuoden 2019 vuotuisen lääkekustannusten 572 euron omavastuun. Kustannukset ovat kasvaneet tarkasteluvuosien 2017 ja 2019 välillä 9,8 %. Tämä kasvu ylittää hieman sairausvakuutuksesta korvattujen lääkkeiden kustannusten kasvun, joka kaikkien ikäryhmien sairausvakuutuksesta korvatut lääkeostot huomioiden oli 8,7 % vuosina 2017–2019.

Vältettävien lääkkeiden käyttö vähentynyt hieman

Fimean ylläpitämä Lääke75+ -tietokanta suosittaa tiettyjen lääkeaineiden käytön välttämistä iäkkäillä. Vältettävän lääkkeen haittavaikutusriski iäkkäillä ylittää lääkehoidosta tavallisesti saatavan kliinisen hyödyn. Indikaattoritiedon perusteella vältettäviä lääkkeitä hankkineiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on hieman pienentynyt kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Joka viides ikääntynyt oli hankkinut vähintään yhden vältettäväksi luokitellun reseptilääkkeen vuoden 2019 aikana.

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän tavoitteena hillitä lääkekustannusten kasvua

Lääkevaihtoa kuvaavan indikaattorin tiedot on julkaistu vuosilta 2015–2109. Vuonna 2019 lääkevaihdon säästöpotentiaali oli noin 32,1 miljoonaa euroa. Isoin muutos tapahtui ”Lääkettä ei ole vaihdettu muusta syystä” -kategorian kustannuksissa, jotka pienentyivät 7,8 miljoonasta eurosta 4,8 miljoonaan euroon.

Lue lisää indikaattoritiedoista Sic!-verkkoartikkelista​​​​​​​

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p.  029 522 3512