Sisältöjulkaisija

null Miten velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmää tulisi kehittää?

Miten velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmää tulisi kehittää?

18.10.2012

Miten velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmää tulisi kehittää?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittää sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta nykyisen velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmän toimivuutta ja muutostarpeita.

Fimean kokemuksen perusteella nykyisen velvoitevarastointilainsäädännön noudattamisessa ja toimivuudessa on puutteita. Viime vuosina velvoitevarastoinnin alituslupahakemusten määrä on kasvanut ja yhä useammin nousee esille tilanteita, joissa lakisääteinen velvoite on varastointivelvollisen toimesta jo alitettu ennen alitusluvan hakemista. Toisaalta velvoitevarastoinnin merkitys normaaliolojen lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa on koko ajan kasvanut lääkkeiden saatavuusongelmien ja jopa globaaleihin lääkemarkkinoihin heijastuvien raaka-ainepuutosten ja tuotanto-ongelmien lisääntyessä.

Fimean tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle esiselvitys vuoden loppuun mennessä siitä,

- miten velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmän tavoitteet tulisi asettaa

- minkälaisia ongelmia lääkkeiden velvoite- ja varmuusvarastoinnin nykytilanne mahdollisesti aiheuttaa kansalaisille, toimijoille ja viranomaisille

- mitkä olisivat mahdolliset muutostarpeet ja jatkotyöhön osallistuvat sidosryhmät

- miten uudistamistyö tulisi suunnitella, organisoida ja aikatauluttaa.

Fimea pyytää kaikilta nykyisen velvoite- ja varastointijärjestelmän alaisilta toimijoilta ja osapuolilta ehdotuksia esiselvitykseen sisällytettävistä asioista ja näkemyksistä.

Myöhemmin työn edetessä Fimea tulee järjestämään toimijoille keskustelutilaisuuden esille nousseista asioista ja kehittämisehdotuksista.

Ehdotukset ja kommentit pyydetään sähköisinä webropol-kyselyn kautta 9.11.2012 mennessä.

Webropol-kysely

Lisätietoja:

Päivi Nevalampi, tarkastaja, p. (09) 4733 4282

Kristine Salminen, yliproviisori, p. (09) 4733 4379, (050) 301 6801

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. (09) 4733 4210, (050) 511 1756

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.