Sisältöjulkaisija

null Migreenipotilaiden lääkehoidon jatkuvuus turvattava

Migreenipotilaiden lääkehoidon jatkuvuus turvattava

30.1.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on saapunut useita huolestuneita yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat ilmoittaneet, että Suomen Terveystalo Oy on yllättäen lopettanut heidän Aimovig® -hoitonsa.

Fimea on aiemmin tässä kuussa pyytänyt toimijoilta selvitystä lääkelain vastaisesta lääkemyynnistä. Julkisuuteen on syntynyt virheellinen käsitys, jonka mukaan Fimea olisi kieltänyt lääkkeen antamisen migreenipotilaille Terveystalon toimipisteissä.

Fimea ei ole kieltänyt lääkkeen annostelua potilaille, mutta Fimea edellyttää, että lääkkeet hankitaan lääkelainsäädäntöä ja myönnettyjä toimilupia noudattaen. Näin turvataan potilaiden yhdenvertainen hoito hoitopaikasta riippumatta.

Fimea on kehottanut Suomen Terveystalo Oy:tä ja Novartis Finland Oy:tä varmistamaan, että hoitoa saaneiden potilaiden jatkohoito turvataan asianmukaisesti käyttämällä lainsäädännön mukaisia toimintatapoja.

Migreenilääke Aimovig® on Suomessa kaupan oleva biologinen reseptilääkevalmiste, joka pistetään injektiona esitäytetyllä kynällä. Hoidon saa aloittaa migreenin toteamiseen ja hoitoon perehtynyt lääkäri.

Lisätietoja antaa

  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Eija Pelkonen, ylijohtaja, p. 029 522 3100
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi