Takaisin edelliselle sivulle

Määräys apteekin verkkopalvelusta annettu

Määräys apteekin verkkopalvelusta annettu

11.5.2011

Määräys apteekin verkkopalvelusta annettu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on antanut 10.5.2011 apteekin verkkopalvelua koskevan määräyksen. Uusi määräys 2/2011 tulee voimaan 15.5.2011. Valtuutussäännökset määräyksen antamiseen ovat helmikuun alussa voimaan tulleessa lääkelain muuttamisesta annetussa laissa (1112/2010).Lääkelain muutoksen myötä apteekkarit, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki voivat tarjota apteekin palveluita verkkopalvelun välityksellä.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksessä säädetään apteekin verkkopalvelun toiminnasta, tiloista, teknisestä toteuttamisesta, hoitamisesta, tarkastamisesta, lääkevalikoimasta ja menettelytavoista toimitettaessa lääkkeitä verkkopalvelun välityksellä. Lisäksi määräyksessä säädetään verkkopalvelun ennakkoilmoituksen sisällöstä ja sen tekemisestä.Apteekin verkkopalvelun ylläpitämisestä tehdään ennakkoilmoitus Fimean verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Sähköisesti täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen. Toiminnan saa aloittaa, jollei Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ole 60 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta pyytänyt lisäselvitystä tai kieltänyt toiminnan aloittamista.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ylläpitää julkisesti verkossa saatavilla olevaa ajantasaista luetteloa laillisista verkkopalveluista.

Lue lisää:

Tiedote (pdf)

Määräys (pdf)

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4478

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu