Sisältöjulkaisija

null Määräyksen 1/2009 muuttaminen

Määräyksen 1/2009 muuttaminen

11.10.2011

Määräyksen 1/2009 muuttaminen

Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemista ja ylläpitämistä koskevaa määräystä 1/2009 on muutettu määräyksellä 4/2011. Määräys 4/2011 tulee voimaan 14.10.2011.Voimassa olevaan määräykseen 1/2009 tehtiin määräyksellä 4/2011 lisäys, jonka perusteella myyntiluvan haltija voi hakea myyntilupaa erityiselle, vain annosjakeluun tarkoitetulle pakkauskoolle.Keskeisenä sisältönä on ohjeistaa menettely, jolla tällaista erityistä annosjakelupakkausta haetaan.

Lue lisää:

Tiedote (pdf)

Määräys (pdf)

Ohjeita annosjakeluun tarkoitetun pakkauskoon hakemiseen (pdf)

Lisätietoja:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4239Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.