Takaisin edelliselle sivulle

Luokittelupäätöksiin on lisätty tiedot valmisteen koostumuksesta ja käyttötarkoituksesta

Luokittelupäätöksiin on lisätty tiedot valmisteen koostumuksesta ja käyttötarkoituksesta

2.6.2004

Luokittelupäätöksiin on lisätty tiedot valmisteen koostumuksesta ja käyttötarkoituksesta

Lääkelain mukaan Lääkelaitoksen tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä.

Luokittelua koskevien päätösten perusteet; valmisteen koostumus ja esitetty käyttötarkoitus, on lisätty verkkosivuilla julkaistuihin luokittelupäätöksistä kertoviin taulukoihin. Ensimmäisessä taulukossa on  tiedot kaikista niistä valmisteista, jotka Lääkelaitos on luokitellut lääkkeiksi vuosien  2001-2003 aikana. Toista taulukkoa, jossa esitetään kuluvana vuonna tehdyt luokittelupäätökset lääkkeiksi,  päivitetään päätösten tekemisen jälkeen. Luokittelupäätökseen johtanut koostumus ja käyttötarkoitus esitetään molemmissa taulukoissa.

Luokittelu tehdään aina valmistekohtaisesti, joten esitettyjä taulukoita ei voida käyttää yleisenä linjauksena. Kun valmisteen koostumus ja käyttötarkoitus ovat lääkkeellisiä, luokitellaan valmiste lääkkeeksi. Valmisteella saattaa olla selvä lääkkeellinen käyttötarkoitus, jolloin se luokitellaan lääkkeeksi, vaikka koostumus ei ole lääkkeellinen (esimerkiksi insuliinin laimennusliuos). Valmisteen koostumus saattaa olla sellainen, että se aiheuttaa farmakologisia muutoksia elimistössä, jolloin valmiste on lääke, vaikka sille esitetty käyttötarkoitus ei ole lääkkeellinen.

Elinkeinonharjoittaja on vastuussa tuotteensa myynnistä ja oikean myyntikanavan valinnasta sekä siitä, että lääkkeeksi luokiteltu valmiste poistetaan elintarvikkeita myyvien kauppojen hyllyiltä.

Luokittelupäätökset 2001 - 2003

Luokittelupäätökset 2004 

Lisätietoja: yliproviisori Ulla Närhi, puh. (09) 4733 4336, ulla.narhi@nam.fi 

 

Jaa tämä sivu