Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttamisesta

9.11.2020

Fimea pyytää lausuntoja veripalvelutoimintaa koskevasta määräyksestä. Uudella määräyksellä yhdistetään tällä hetkellä voimassa olevat Fimean kolme määräystä (6/2013, 2/2015 ja 1/2018). 

Lisäksi tarkoituksena on muuttaa verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä niin, että miesten välisestä seksistä johtuva väliaikainen verenluovutuskielto lyhennetään nykyisestä 12 kuukaudesta neljään kuukauteen. Vastaava aikamuutos olisi tarkoitus tehdä myös seksipalveluiden myymisen ja ostamisen osalta.

Veripalvelulainsäädännön tarkoituksena on varmistaa ihmisessä käytettäväksi tarkoitetun veren ja sen osien laatu ja turvallisuus. Fimea ohjaa ja valvoo veripalvelutoimintaa Suomessa.

Lue lisää aiheesta

Lausuntopyyntö (pdf)
Lausuntopyynnön sähköinen allekirjoitus (pdf)
Määräysluonnos (pdf)
 

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Anne Vaskunlahti, jaostopäällikkö, ylitarkastaja, p. 029 522 3249