Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö suosituksesta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi

Lausuntopyyntö suosituksesta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi

18.8.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää lausuntoja suositusluonnoksesta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi. Lausuntoja pyydetään suositusta valmistelleen työryhmän puolesta.

Luonnos on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettaman Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon – kehittäminen työryhmän ehdotusten pohjalta. Valmistelu on tehty pääosin STM:n, Fimean, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kansaneläkelaitoksen yhteistyönä.

Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää koneelliseen annosjakeluun liittyviä toimintatapoja terveydenhuollon yksiköissä ja apteekeissa sekä lisätä paikallista yhteistyötä lääkitysturvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi suosituksen toivotaan antavan terveydenhuollon yksiköissä ja apteekeissa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille tukea lääkehoidon ja koneellisen annosjakelun kehittämiseen.

Lausunnot liitteenä olevaan suositusluonnokseen pyydetään toimittamaan sähköpostitse Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi) 15.9.2015 mennessä.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Suositusluonnos (pdf)

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Harri Nurmi, projektipäällikkö, harri.nurmi.2[at]thl.fi, p. 029 524 7355 (sähköiseen lääkemääräykseen liittyvät asiat)

Fimean sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi