Sisältöjulkaisija

null Lausunto STM:lle 22.4.2003 luonnoksesta asetukseksi lääkkeen määräämisestä

Lausunto STM:lle 22.4.2003 luonnoksesta asetukseksi lääkkeen määräämisestä

22.4.2003

Lausunto STM:lle 22.4.2003 luonnoksesta asetukseksi lääkkeen määräämisestä

Lääkelaitos on antanut 22.4.2003 lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta asetukseksi lääkkeen määräämisestä.

Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan määräykseen tulisi sisällyttää eräitä tarkennuksia mm. PKV-lääkkeiden määräämiseen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asettama PKV-lääkkeiden ei-lääkinnällistä käyttöä selvittänyt työryhmä on muistiossaan esittänyt, että lääkärin tulisi määrätä potilaalle PKV-lääkettä vain hoidollisesti perusteltu määrä eikä esimerkiksi sadan tabletin pakkausta vain siksi, että potilas saisi siitä sairausvakuutuskorvauksen. Lääkelaitos pitää ehdotusta tärkeänä ja esittää sen kirjaamista selkeämmin asetukseen tai sitä selittävään muistioon samoin kuin määräykseen 10/2002 kirjattua kieltoa PKV-lääkkeen reseptin uusimisesta puhelimitse.

Asetusluonnoksen taustamuistiossa on esitetty mm. käytäntöjä ja merkintätapoja, joilla on merkitystä lääketurvallisuuden ja lääkkeiden toimittamisen kannalta. Muistioon siirretyn tekstin velvoittavuutta tulee Lääkelaitoksen käsityksen mukaan tarkastella myös juridisesta näkökulmasta. Lääkelaitoksen valvontatehtävän kannalta asetusluonnoksen taustamuistiossa esiintuodut sitovat ja velvoittavat kohdat tulee kirjata selkeästi asetukseen.

Lue lisää: lausunto 22.4.2003  (pdf)

Lisätietoja:

yliproviisori Sami Paaskoski, puh. (09) 4733 4204,

sami.paaskoski@nam.fi.