Takaisin edelliselle sivulle

Lääkkeiden velvoitevarastointia ehdotetaan kehitettäväksi nykyisen järjestelmän pohjalta

Lääkkeiden velvoitevarastointia ehdotetaan kehitettäväksi nykyisen järjestelmän pohjalta

20.12.2004

Lääkkeiden velvoitevarastointia ehdotetaan kehitettäväksi nykyisen järjestelmän pohjalta

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 10.2.2003 työryhmän, jonka tavoitteena oli kehittää velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmää ottaen huomioon kansallisen ja kansainvälinen kehitys, nykyisen järjestelmän toimivuudesta saadut kokemukset sekä valtioneuvoston 8.5.2002 tekemän päätöksen tavoitteet. Työryhmän muistio on luovutettu ministeri Sinikka Mönkäreelle 20.12.2004.

Työryhmän käsityksen mukaan kansallinen velvoitevarastointi edistää terveydenhuollossa tarvittavien lääkevalmisteiden saatavuutta, alueellista valmiutta, normaaliaikaista riskinhallintaa ja on Suomen lääkehuollon kannalta edelleenkin tarpeellista. Vaikka muuttuneiden uhkakuvien perusteella voidaan arvioida, että laajamittaiseen ja pitkään kestävään lääkkeiden tuonnin esteen todennäköisyys on pieni sekä lääkkeiden tarpeen laaja ja pitkäkestoinen lisääntyminen varsin epätodennäköistä, velvoitevarastoinnin periaatteellinen merkitys terveydenhuollon toimintavarmuuden ja potilasturvallisuuden kannalta on kasvanut, koska kotimainen lääketeollisuus on luopunut useiden terveydenhuollon kannalta tärkeiden lääkevalmisteiden tuotannosta. Työryhmä esittää velvoitevarastoinnin jatkamista nykyistä järjestelmää kehittämällä.

Työryhmän käsityksen mukaan järjestelmän keskeisiä kehittämistarpeita ovat mm. varastointivelvoitteen vähentäminen eräissä lääkeryhmissä, velvoitteen kohdentumista ja ajantasaisuutta koskevien säännöksien selventäminen, tiettyjen lääkeryhmien velvoitevarastoinnin erityistarpeiden huomioiminen, korvausmenettelyjen selkeyttäminen sekä lääkkeiden annostelutarvikkeiden huoltovarmuuden kehittäminen. Lisäksi tulisi luoda säännökset velvoitevarastojen laajamittaiseen käyttöönottoon poikkeustilanteissa.

Lue lisää:

 STM:n muistio 2004:17 

Lisätietoja Lääkelaitoksessa antaa tarvittaessa:

työryhmän jäsen, yksikön päällikkö Eija Pelkonen, Lääkelaitos, puh. (09) 4733 4210, GSM 050-5111756

Jaa tämä sivu