Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden turvallisuutta seurataan haittavaikutusilmoitusten avulla

Lääkkeiden turvallisuutta seurataan haittavaikutusilmoitusten avulla

19.11.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea osallistuu sosiaalisen median kampanjaan, jolla rohkaistaan ilmoittamaan epäillyistä lääkkeiden haittavaikutuksista. Kampanja keskittyy erityisesti lasten sekä odottavien ja imettävien äitien lääkkeisiin. Viikon kestävässä kampanjassa on mukana yhteensä 32 maata.

Video 1: Lapset eivät ole pieniä aikuisia

Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta. Suomessa ilmoitukset lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista kerätään Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään haittavaikutuksista.

Haittavaikutusilmoitusten tärkein tavoite on havaita aiemmin tunnistamattomia harvinaisia haittavaikutuksia. Siksi ilmoituksia tulisi tehdä erityisesti haittavaikutuksista, joita ei ole mainittu lääkevalmisteen pakkausselosteessa.

Lue lisää:

Lääkkeiden haittavaikutukset

Lisätietoa:

fimea.ev@fimea.fi

viestinta@fimea.fi