Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden tukkumyyntirekisteri uudistetaan

Lääkkeiden tukkumyyntirekisteri uudistetaan

9.12.2021

Fimean lääkkeiden tukkumyyntirekisteri uudistetaan. Uudistustyön tavoitteena on rakentaa rekisteri, joka vastaa erilaisiin lääkkeiden tukkumyyntitiedon käyttötarpeisiin.

Rekisterin uudistamista valmistellaan erilaisin selvityksin ja kartoituksin. Esiselvitys on tehty ja työ jatkuu parhaillaan jatkoselvityksellä, jonka tavoitteena on saada tarkempaa tietoa uuden järjestelmän hankintaa varten. Varsinainen määrittelytyö on suunniteltu alkavaksi keväällä 2022 yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Tukkumyyntirekisterin tietojen hyödyntäminen

Fimean tuottama lääkkeiden tukkumyynti- ja kulutustieto on keskeinen osa lääkkeiden käytön ja lääkehoitokäytäntöjen seurannan ja ohjauksen tietopohjaa. Tukkumyynti- ja kulutustiedolla on keskeinen merkitys myös varautumisen ja maan huoltovarmuuden kannalta. Tietoja hyödynnetään myös Fimean eri prosesseissa päätöksenteon tukena. Samoin monet Fimean ulkopuoliset toimijat, kuten terveydenhuollon ammattilaiset, muut viranomaiset, lääkealan toimijat, ja toimittajat, käyttävät rekisterin julkisia tietoja.

Kulutustietoja julkaistaan Fimean verkkosivuilla sekä vuosittain toimitettavassa Kansaneläkelaitoksen ja Fimean yhteisjulkaisussa Suomen lääketilastossa sekä Fimean, Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston yhteisjulkaisussa Finres vet.

Tukkumyyntitietoja toimitetaan myös muun muassa yhteispohjoismaiseen terveystilastoon (Nordic Health & Welfare Statistics NOMESCO), EU:n mikrobilääkeseurantaan (Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n Antimicrobial consumption in the EU/EEA, ESAC-Net -julkaisuun ja Euroopan lääkevirasto EMA:n European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC-julkaisuun sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:lle ja kansainväliselle eläinten tartuntatautien toimisto OIE:lle.

Keskeiset sidosryhmät mukaan kehittämiseen – kysely lääketukkukaupoille

Tukkumyyntirekisterin uudistamistyössä on tunnistettu keskeisenä tarpeena lääketukkukauppojen osallistuminen rekisterin kehittämiseen. Myyntiluvan haltijoiden haluamme olevan tietoisia uudistuksesta ja he voivat halutessaan kysyä lisätietoja.

Toivoisimme, että lääketukkukaupat vastaisivat oheiseen Webropol-kyselyyn ja halutessaan ilmoittautuisivat mukaan uudistamistyöhön. Alkuvuoden 2022 aikana kutsumme tukkuja mukaan keskustelemaan heidän tarpeistaan ja toiveistaan.

Vastaattehan kyselyyn 21.12.2021 mennessä:
Kysely lääketukkukaupoille

Lääkekulutustiedot Fimean verkkosivuilla

Suomen lääketilasto Kelan verkkosivuilla

Finres vet -raportit Ruokaviraston verkkosivuilla
 

Lisätietoja antaa:

Jatkoselvitystyö ja uudistusprojekti:
Harri Nurmi, kehitysasiantuntija

Lääkekulutustilastot:
Tinna Voipio, tutkija

Kyselyn tekninen tuki:
Milja Piispanen, projektikoordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi